SK RU EN
"Víziou Nadácie Alony Kurotovej je podporiť vzdelávanie nadaných mladých ľudí z krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie v oblasti vedy a techniky, dať im šancu meniť svoje životy tak, aby po návrate domov mohli prispievať k rozvoju spoločnosti odkiaľ pochádzajú"
+421 908 306 504
Nadacia@NadaciaAK.sk

Jazyková príprava detí cudzincov na Slovensku

Pri presťahovaní sa na Slovensko z inej krajiny sa ľudia stretávajú s mnohými ťažkosťami. S cieľom pomôcť deťom zo zahraničných rodín, ktoré prišli na Slovensko a plánujú tu zostať, charitatívna nadácia Alony Kurotovej ("Nadácia AK") otvára bezplatný charitatívny kurz slovenského jazyka pre deti.

Viac informácií o programe:

 1. kurzy sa budú konať v priestoroch školy iCan School (www.icanschool.sk);
 2. vyučujúci kurzov – učitelia jazykovej školy iCan School so skúsenosťami s vyučovaním školákov a predškolákov;
 3. čas konania kurzov: september 2018;
 4. vyučovanie 2 krát týždenne cez víkend v doobedňajších hodinách;
 5. skupina sa skladá maximálne zo 7 osôb;
 6. úroveň ovládania jazyka – začiatočnícky alebo mierne pokročilý;
 7. na zápis do kurzu je potrebný súhlas komisie Nadácie АК.

 

Charitatívny kurz

Группы

Расписание

 

 

September2018

 

Deti predškolského veku

Sobota a nedeľa

o9-00

1.-4.ročník

sobota a nedeľa

o10-00

5. –9.ročník

sobota a nedeľa

o11-00

 

Podmienky účasti v programe:

 1. projekt pre deti predškolského veku od 3 rokov – do 9. ročníka vrátane;
 2. obaja rodičia sú cudzinci;
 3. rodina prišla na Slovensko nie skôr ako 1 januára 2017;
 4. dieťa bude navštevovať štátnu materskú školu alebo verejnú školu v školskom roku 2018-2019;
 5. študenti kurzov budú vybraní na schôdzi riaditeľstva Nadácie АК na základe výberového procesu;
 6. účasť vo výberovom procese prebieha na základe vyplnenej žiadosti na webstránke: http://nadaciaak.sk/submit, s prílohami obsahujúcimi kópie požadovaných dokumentov (povolenie na pobyt obidvoch rodičov a dieťaťa, opis jazykovej prípravy  dieťaťa a vzdelávacích plánov do budúcnosti vo forme motivačného listu podpísaného jedným z rodičov). 

 

Po skončení kurzu v septembri 2018 nebude program ukončený. Ak budú splnené všetky potrebné podmienky, žiadosť o bezplatný kurz pre deti  sa môže zvážiť a kladné rozhodnutie pre uchádzača môže byť prijaté  počas celého školského roka (2018-2019).

 

Koordinátor programu: Evgeniya Antonova, e-mail: nadacia@nadaciaak.sk.


Sídlime na adrese:
Lazaretská 8, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika
E-mail: nadacia@nadaciaak.sk
Tel.: (+421) 908 306 504
Skype: vmsux001
CV Alona Kurotova
CV Iveta Tunegova
Podmienky Nadacia AK SK
Zmluva o poskytnutí finančného
daru
Hlavná | Grantové programy | Kto sme | 2 % | Kontakty | Odoslať prihlášku