SK RU EN
"Víziou Nadácie Alony Kurotovej je podporiť vzdelávanie nadaných mladých ľudí z krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie v oblasti vedy a techniky, dať im šancu meniť svoje životy tak, aby po návrate domov mohli prispievať k rozvoju spoločnosti odkiaľ pochádzajú"
+421 908 306 504
Nadacia@NadaciaAK.sk

Štipendijný program Krok za krokom

Pri presťahovaní sa na Slovensko z inej krajiny sa ľudia stretávajú s mnohými ťažkosťami. S cieľom pomôcť deťom zo zahraničných rodín, ktoré prišli na Slovensko a plánujú tu zostať, charitatívna Nadácia Alony Kurotovej ("Nadácia AK") otvára bezplatný charitatívny kurz slovenského jazyka pre deti.

Viac informácií o kurze:

 1. kurzy sa budú konať v priestoroch školy iCan School (www.icanschool.sk);
 2. vyučujúci kurzov – učitelia jazykovej školy iCan School so skúsenosťami s vyučovaním školákov a predškolákov;
 3. čas konania kurzov: január 2019 – jún 2019;
 4. vyučovanie 2 krát týždenne cez víkend v doobedňajších hodinách;
 5. skupina sa skladá maximálne zo 7 žiakov;
 6. úroveň ovládania jazyka – začiatočník alebo mierne pokročilý;
 7. na zápis do kurzu je potrebný súhlas komisie Nadácie АК.

 

Charitatívny kurz

Skupiny

Termín konania

 

 

január 2019 – jún 2019

 

deti predškolského veku

sobota a nedeľa

09.00 - 10.00

1. – 4. ročník

sobota a nedeľa

10.00 - 11.00

5. – 9. ročník

sobota a nedeľa

11.00 - 12.00

 

Podmienky účasti v programe:

 1. program pre deti predškolského a školského veku od 3 do 15 rokov vrátane;
 2. obaja rodičia sú cudzinci;
 3. rodina prišla na Slovensko nie skôr ako 1. januára 2017;
 4. dieťa bude navštevovať štátnu materskú alebo základnú školu v školskom roku 2018 – 2019;
 5. študenti kurzov budú vybraní komisiou Nadácie АК na základe splnenia stanovených kritérií;
 6. výberový proces prebieha na základe vyplnenej žiadosti na webstránke: http://nadaciaak.sk/submit, s prílohami obsahujúcimi kópie požadovaných dokumentov (povolenie na pobyt obidvoch rodičov a dieťaťa, opis jazykovej prípravy  dieťaťa a vzdelávacích plánov do budúcnosti vo forme motivačného listu podpísaného jedným z rodičov). Žiadatelia o charitatívny kurz vypĺňajú žiadosť len po časť – Dosiahnuté vzdelanie.

 

Žiadosti o charitatívny kurz pre deti budú prijímané počas celého obdobia trvania kurzu.  Žiaci budú zaraďovaní do kurzu aj priebežne, po splnení stanovených kritérií, na základe výberu komisiou Nadácie AK.

 

Koordinátor programu: Evgeniya Antonova, e-mail: nadacia@nadaciaak.sk.


Sídlime na adrese:
Lazaretská 8, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika
E-mail: Nadacia@NadaciaAK.sk
Tel.: +421 917 894 487
Skype: Nadacia AK
CV Alona Kurotova
CV Iveta Tunegova
Zmluva o poskytnutí finančného
daru
Hlavná | Grantové programy | Kto sme | 2 % | Kontakty | Odoslať prihlášku