SK RU EN
"Víziou Nadácie Alony Kurotovej je podporiť vzdelávanie nadaných mladých ľudí z krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie v oblasti vedy a techniky, dať im šancu meniť svoje životy tak, aby po návrate domov mohli prispievať k rozvoju spoločnosti odkiaľ pochádzajú"
+421 908 306 504
Nadacia@NadaciaAK.sk

Štipendijný program Už som tu!

Nadácia AK ponúka jedinečnú príležitosť požiadať o čiastočne preplatenie intenzívneho kurzu slovenského alebo anglického jazyka (termíny kurzov: 17.09. 2018 - 19.12.2018), ak spĺňate nasledujúce podmienky:
 • Ste cudzím štátnym občanom,
 • Máte platné povolenie na pobyt v Slovenskej republike za účelom štúdia, podnikania, zamestnania, zlúčenia rodiny alebo povolenie na tolerovaný pobyt,
 • Absolvovanie kurzu vám pomôže zlepšiť vaše postavenie na slovenskom trhu práce a integrovať sa do slovenskej spoločnosti,
 • V súčasnosti ste v Slovenskej republike neúspešný vo vyhľadávaní zamestnania dlhšie ako šesť mesiacov alebo vaša firma je stále neúspešná.
Suma vyplatená z fondu predstavuje od 50% do 100% ceny kurzu (špecifická výška zľavy bude určená komisiou fondu na základe sociálnej pozície kandidáta).
 
Ak vás táto možnosť zaujíma, postupujte nasledovne:
 • Prihláste sa na kurz slovenského alebo anglického jazyka v jazykovej škole iCan. Za týmto účelom vyplňte žiadosť a pošlite ju na e-mail ican@icanschool.sk s poznámkou "Už som tu!",
 • Požiadajte o zaplatenie kurzu, ktorý si vyberiete z Nadácie AK podľa programu "Už som tu!" Podľa pokynov na webovej stránke,
 • Napíšte motivačný list,
 • Zaplaťte za kurz chýbajúcu sumu, ak je čiastka zaplatená fondom AK nižšia ako cena kurzu.
Upozornenie: žiadosti sa prijímajú do 15.10.2018.

Ak mate záujem sa zúčastniť programu Uz som tu! prosíme o odoslanie prihlášky v časti Odoslať prihlašku.

Prihlášku vypĺňajte podľa inštrukcií. K prihláške je potrebné pripojiť povinné prílohy. V prípade, že nebude k prihláške priložená ktorákoľvek z povinných príloh, Nadácia AK nebude túto prihlášku akceptovať a zároveň bude automaticky vyradená z procesu nominácie na štipendijný program Už som tu!.

Prílohy k prihláške:

 • podpísaný štruktúrovaný životopis
 • kópiu strany cestovného dokladu, ktorá obsahuje osobné údaje držiteľa
 • motivačný list s uvedením dôvodov, prečo žiadam o štipendium

Prihlášku vyplňte, priložte predpísané prílohy vo formáte jpg alebo pdf a stlačte odoslať.


Sídlime na adrese:
Lazaretská 8, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika
E-mail: Nadacia@NadaciaAK.sk
Tel.: +421 917 894 487
Skype: Nadacia AK
CV Alona Kurotova
CV Iveta Tunegova
Zmluva o poskytnutí finančného
daru
Hlavná | Grantové programy | Kto sme | 2 % | Kontakty | Odoslať prihlášku