Nadacia AK blog

Rozhovor pre TA3 TV

Nadácia AK aktívne podporuje integráciu ukrajinských detí do slovenskej spoločnosti, čo sa prejavilo aj v rozhovore pre televíziu TA3.

Robíme všetko pre to, aby sme pomohli mladým ukrajinským občanom adaptovať sa na nové prostredie tým, že im poskytujeme príležitosti a prostriedky na úspešnú integráciu do slovenskej kultúry a vzdelávania.

Učebnice slovenského jazyka pre deti cudzincov a krajanov

#Pohybspaja - projekt pre slovenských a ukrajinských tínedžerov