Nadacia AK blog

Zahraničný podnikateľ z tretieho štátu nesmie ochorieť, o prevenciu nech sa postará v domovskom štáte, ale bývať musí na Slovensku

Predstavte si, že ste cudzinec, ktorý sa napríklad rozhodol ísť podnikať do zahraničia kde si založil spoločnosť s ručením obmedzeným. Je pre vás samozrejmé, že musíte na to splniť zákonom stanovené podmienky. Napríklad, musíte získať prechodný pobyt, preukázať zhruba 25 000 euro na účtoch, nájsť si ubytovanie minimálne na polroka, popodpisovať predbežné zmluvy s partnermi, ako budúca s.r.o. a popritom čakať na rozhodnutie o žiadosti o udelenie pobytu. Po udelení pobytu sa musíte hneď presťahovať do štátu, v ktorom ste ho získali a bývať tam minimálne pol roka, zarábať aspoň tisíc eur v čistom, inak váš pobyt za účelom podnikania bude zrušený. Nemôžete však v plnej miere využívať zdravotnú starostlivosť, keďže nemôžete byť verejne zdravotne poistený. To sú aktuálne podmienky pre podnikateľov prichádzajúcich na Slovensko z tretích krajín, ale skúste sa na to pozrieť ich očami.

Zahraničný podnikateľ musí mať pobyt za účelom podnikania

Teraz platí, že s.r.o. môže založiť zahraničný podnikateľ z tretieho štátu, ktorý nie je občanom EÚ alebo OECD, len v prípade, ak najprv získa na Slovensku povolenie na pobyt, najčastejšie na účel podnikania. Môže samozrejme spoločnosť zaregistrovať so slovenským konateľom, ale musia si dôverovať navzájom, čo je vo veľa prípadoch komplikované, ba až nemožné. Táto právna úprava je slovenským špecifikom a hoci okolité štáty registrujú spoločnosti aj bez podmienky vybavenia pobytu pre konateľa, na Slovensku je to inak. Zahraničný podnikateľ si musí vybaviť pobyt za účelom podnikania. Jednou z povinností pre prechodný pobyt za účelom podnikania je fyzická prítomnosť na našom území viac ako polovicu kalendárneho roka.

Zdravotné poistenie pre cudzincov z tretích krajín

Činnosťou svojej spoločnosti môže podnikateľ z tretieho štátu dosiahnuť akýkoľvek vysoký zisk, zamestnať akýkoľvek počet Slovákov a vyplácať im akúkoľvek aj desaťtisícovú odmenu, konateľ sa však za žiadnych okolnosti nemôže stať verejne zdravotne poistenou osobou na Slovensku a tým pádom nemôžu byť takto poistené ani jeho deti. Môže si kúpiť komerčné poistenie, ktoré ale často pokrýva len nevyhnutnú starostlivosť, nie prevenciu.

Za prevenciou domov

Aj ponuka komerčného poistenia pre cudzincov je obmedzená a len jedna poisťovňa ponúka prevenciu u zmluvných lekárov prvého kontaktu. Ak ale klient trpí nejakým chronickým ochorením, napríklad astmou alebo prekonal infarkt, cena za poistenie sa až niekoľkonásobne zvýši , aby bola poisťovňa ochotná preplatiť náklady na lekárske ošetrenie. Takže cena poistenia sa nemení s výkonom zahraničného podnikateľa pre spoločnosť, teda s výškou daňového a odvodového zaťaženia, ale mení sa v závislosti od jeho zdravotného stavu. Väčšina poisťovni však ponúka len poistenie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti, čo pre takého podnikateľa znamená, že on a jeho deti budú platiť za každú návštevu lekára.

Návrhy a pripomienky

Treba upraviť jedno z dvoch protichodných pravidiel. Buď sa zahraničný podnikateľ nemusí sústavne zdržiavať na Slovensku , napríklad občanom tretích krajín by bolo povolené podnikanie bez toho, aby spĺňali podmienku fyzickej prítomnosti na našom území viac ako polovicu kalendárneho roka, alebo ak budeme požadovať ich fyzickú prítomnosť na území Slovenska, mali by mať možnosť platiť zdravotné odvody na našom území a tým sa stať aj verejne zdravotne poistenými osobami.


Aktuálne články Alony Kurotovej sú dostupné aj na dennikn.sk