Nadacia AK blog

To fakt nepotrebujeme sestry a lekárov?

V decembri bolo schválene nariadenie vlády s platnosťou od 1. apríla tohto roku, ktoré umožní príchod 3 000 vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín. Ich príchod by mal prispieť k reštartu ekonomiky ale aj podpore zdravia obyvateľov po pandémii. Bohužiaľ ale stredoškolské sestry a lekári s uznaným na Slovensku vzdelaním (stážisti) medzi nimi nie sú.
Nariadenie vlády SR

Prísť môžu od 90 dni až do maximálne jedného roka a to na základe národného víza, ktoré bude vydané s odvolaním sa na záujem SR. Ide o menej byrokratickú cestu v porovnaní s prechodným pobytom, kde musia veľmi tesne spolupracovať zamestnanec, zamestnávateľ, úrad práce, cudzinecká polícia a to všetko prostredníctvom aj bez toho vyťažených slovenských konzulátov. Národné víza využívajú vo veľkom Česko, Nemecko a Poľsko a okrem zníženia administratívy tým už roky lákajú na svoje územia zahraničné talenty. Nemusíme mať ani sklenú guľu, aby sme predpovedali, že boj o pracovníkov v nedostatkových profesiách sa do budúcna len a len zintenzívni.

Nariadenie zahŕňa zoznam zamestnaní s vyššou pridanou hodnotou pre hospodárstvo SR, ktorý je rozdelený na 5 skupín, ako riadiaci pracovnici, ITčkari, zdravotníci, vedci a výskumníci a ostatní technickí pracovnici. Bohužiaľ pre zdravotníkov je to len ďalšia vec, ktorá aj keď sa dostala do legislatívy, v praxi im nepomôže.

A tu sú dôvody:

  1. Nariadenie ráta len s vysokoškolsky vzdelanými cudzincami, tým pádom ho nemôžu využiť zdravotné sestry, ktoré väčšinou majú stredoškolské vzdelanie aj keď práve sestier je veľký nedostatok.
  2. Len tak pre zaujímavosť, naradenie neskromne počíta s absolventmi jednej z prvých 500 vysokých škôl zo svetového rebríčka ARWU. Harward je umiestnený na prvej pozícii a Univerzita Komenského aj keď sa tešíme, že ako jediná univerzita tam je, nachádza sa na 801-900 mieste. Načo prosím dávame podmienku, ktorú nevie splniť ani absolvent našej najstaršej univerzity? Zákonodarcovia ale veľkoryso umožnili príchod na národné vízum aj takým vysokoškolský vzdelaným cudzincom, ktorí absolvovali akúkoľvek vysokú školu na Slovensku alebo v Česku (je to doplnené ako ďalší bod v nariadení).
  3. Lekári, zubári, veterinárni lekári, farmaceuti, vysokoškolské sestry a pôrodné asistentky – aj keď sú v zozname zamestnaní s vysokou pridanou hodnotou, na rozdiel od stredoškolských sestier, využiť Nariadenie nemôžu. Je to z toho dôvodu, že ak má lekár získanú kvalifikáciu lekára mimo EÚ, neznamená to automaticky, že je ním aj na Slovensku či v EÚ a že sa jeho vzdelanie akceptuje. Lekárom alebo sestrou sa u nás môže stať až po uznaní kvalifikácie .

Cesta zahraničných lekárov a farmaceutov, vysokoškolsky vzdelaných sestier a pôrodných asistentiek z tretích štátov na Slovensko je komplikovaná a regulovaná viacerými zákonmi a postupmi. Väčšinu regulatívnych obmedzení môžu zvládnuť, ako napríklad odbornú skúšku až po príchode na Slovensko. Zamestnávateľ im pred ich príchodom nemôže prisľúbiť prácu bez toho, aby splnili všetky legislatívne podmienky. Dávame do nariadenia to, čo bohužiaľ zdravotníci s diplomom z tretích štátov nevedia a ani nemôžu naplno využiť a je mi ľúto, že sme neumožnili príchod všeobecných lekárov po uznaní vzdelania na Slovensku (stážisti).

Štatistika a zhrnutie

Do roku 2025 bude slovenská ekonomika podľa jednej z prognóz potrebovať približne 335 000 ľudí ako dodatočnej pracovnej sily. Približne 75 % z týchto dodatočných pracovných príležitostí bude tvoriť náhrada za zamestnancov, ktorí odídu do starobného dôchodku a budú potrebovať zdravotnú starostlivosť ako aj sestry do domovov sociálnych služieb. Okrem tohto, podľa posledných údajov Eurostatu bude do roku 2070 Slovensko druhou najrýchlejšie starnúcou ekonomikou v EÚ (po Poľsku).

Pri riešení nedostatku pracovnej sily v zdravotníctve sústreďujeme svoju pozornosť hlavne na utopické predstavy o príchode odborníkov z EÚ a veríme v návrat slovenských zdravotníkov pracujúcich v zahraničí. Najmä z toho dôvodu nemá Slovensko dnes vypracovaný program prilákania zahraničných zdravotníkov z tretích štátov, zato má legislatívu, ktorá sa prijíma v rozpore s praxou.

Aktuálne články Alony Kurotovej sú dostupné aj na dennikn.sk