Nadacia AK blog

S podporou ombudsmana pre ukrajinské deti na Slovensku sme v iCan School uskutočnili 2 lekciu kurzu "Finančná gramotnosť pre ukrajinských tínedžerov".

Čakáme na vás 9. marca o 11.00 h na 3. lekcii tohto kurzu.

Vyučovacie hodiny sa budú konať každú druhú sobotu v mesiaci:

9.3, 23.3, 6.4, 20.4, 4.5., 18.5, 1.6, 15.6, 29.6, 13.7, 27.7.

Adresa: Panónska cesta 3604/17, Petržalka
Zároveň pripomíname, že v čase od 13.00 do 15.00 hod. sa uskutoční prijatie Aľony Kurotovej, súčasnej expertky ombudsmana pre ukrajinské deti na Slovensku.