Nadacia AK blog

Prečo sa snažím pomôcť zahraničným zdravotníkom na Slovensku

Dôvod, prečo sa snažím pomôcť zahraničným zdravotníkom je pre mňa veľmi jasný. Máme personálnu krízu v zdravotníctve a práve zahraniční zdravotníci sú jedným z riešení. Okrem toho sebecky uvažujem: žije tu moja rodina ako aj ľudia, na ktorých mi záleží a chcem prispieť k tomu, aby mali zabezpečenú zdravotnú starostlivosť. Spolupracujem so zahraničnými zdravotníkmi od roku 2008 a poznám situáciu z praxe ako aj jej vývoj v čase. Bohužiaľ musím konštatovať, že Slovensko aj keď zdravotníkov potrebuje, nerobí nič pre to, aby prilákalo kvalitných zahraničných zdravotníkov. Skôr naopak – v príchode na Slovensko im bráni.

Máme stav, keď nemocnice sú nútené napríklad sestru z Ukrajiny alebo Ruska zamestnať ako upratovačku, aby ju dostali do systému a tým aspoň čiastočné prekryli nedostatok personálu. Dôvodom je podľa mňa politika a strach zodpovedných pred príchodom aj tých najvzdelanejších cudzincov.

Zmena zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti – prosili sme pridať tri-štyri slová, ale márne

Posledné tri roky píšem a rozpravám o tom aké to je pre zdravotníkov zo zahraničia na Slovensku ťažké a prečo. Že máme nedostatok lekárov a sestier a očakávať návrat slovenských lekárov a zdravotníkov zo zahraničia naspäť na Slovensko ako aj príchod zdravotníkov vyštudovaných v EÚ je prinajmenšom nelogické, hlúpe a naivné. Na druhej strane, postavili sme neprekonateľné bariéry pre zdravotníkov z tretích štátov, ako napríklad Ukrajincov, a to v dobe, keď ich iné európske štáty aktívne lákajú. Vyzerá to tak, že nepočúvame zdravý rozum, nevidíme štatistiky a nevnímame predikcie do budúcna. Začať riešiť daný stav má zmena legislatívy, ktorá by umožnila ich príchod, integráciu a prípravu. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je na zozname ako prvý. Mohol by umožniť prvý krok a to príchod na naše územie za účelom prípravy na výkon stáže v zdravotníctve. Presne tak, ako to veľmi úspešne funguje skoro všade v EÚ. Mrzí ma to, že navrhovaná zmena zákona, ktorú schválili v parlamente pred niekoľkými týždňami nezahŕňa 3 slová, na ktoré posledné 2 roky aktívne upozorňujem. Dočasná odborná stáž v súčasnosti platí len pre lekárov a vysokoškolské sestry a to v zariadeniach ústavnej starostlivosti (rozumej – len v nemocniciach). Nedostatok lekárov a sestier v ambulantnom sektore považujem za katastrofálny a je mi ľúto, že novela nezahŕňa túto sféru. Okrem toho, možnosť integrácie do systému nebudú môcť využiť stredoškolské sestry a ani zubári, ktorých takisto súrne potrebujeme. Na to by stačilo pridať tri – štyri slova: ambulancie, stredoškolské sestry a zubári.

Teším sa ale, že obdobie stáže už nie je viazané na obdobie pandémie koronavírusu. V súčasnosti, kvôli nejasne vymedzenému obdobiu trvania obdobia stáže, ju mohli absolvovať len zdravotníci, ktorí už sú na Slovensku. V roku 2021 ňou prešlo len 12 záujemcov. Ešte raz – iba 12 zdravotníkov. A to za celý jeden kalendárny rok. Navrhovaná zmena určite môže zdvihnúť počet tých, ktorí stáž absolvujú. A to predovšetkým k spokojnosti tých najdôležitejších ľudí v systéme – pacientov.

Fun fact

Návrh zákona ruší povinné získanie osvedčenia, napríklad, pre zahraničných logopédov, psychológov alebo fyzikov, pričom je to najväčšia časť textu novely. Paradoxne práve logopédia a psychológia, podľa môjho názoru, nie je práca pre špecialistu, ktorý nemá slovenčinu ako materinský jazyk. Na základe žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám som zistila, že k dnešnému dňu máme na Slovensku celkovo 168 logopédov a z nich je presne nula celá nula z tretích štátov. Teším sa, že mám logiku, ktorá sa prejavuje v praxi ale škoda, že nedovolíme prísť do systému odborníkom, ktorých potrebujeme ako soľ.

Pravdou je, že problém je natoľko komplexný, že treba zmeniť viacero zákonov a k tomu by si mali sadnúť predstavitelia viacerých ministerstiev (MS, MZ, MZV, MV, MPSVR) ako aj odborníkov z praxe.

Aktuálne články Alony Kurotovej sú dostupné aj na dennikn.sk