Nadacia AK blog

Pridajte sa ku KREATONu v Brezne: tvorivý workshop a workshop finančnej gramotnosti pre ukrajinských a slovenských žiakov!

Junior Achievement Slovensko organizuje podujatie venované kreativite a finančnej gramotnosti a pozýva školské tímy na jedinečný vzdelávací workshop - KREATON Brezno, ktorý sa uskutoční 23. mája 2024 v priestore SKY BAR v Double Red Cars Museum v Brezne. Registrácia sa začne o 8:00 a workshop bude trvať od 9:00 do 15:00.

Počas workshopu sa študenti budú môcť zapojiť do tvorivých súťaží, pričom budú pracovať v zmiešaných tímoch zložených z troch ukrajinských a troch slovenských študentov. Úlohou tímov je nielen ukázať svoju kreativitu pri riešení úloh, ale aj vyskúšať si tvorbu jednoduchých finančných výpočtov a navrhnúť reklamný plagát pre svoje projekty.

Workshop je určený pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl a 1. a 2. ročníka stredných škôl všetkých typov (podľa slovenského vzdelávacieho systému). Ukrajinskí študenti by mali byť schopní komunikovať v slovenskom jazyku.

Účasť na workshope je bezplatná. Pre všetkých účastníkov bude na mieste zabezpečený obed a ľahké občerstvenie. Žiaci nepotrebujú na prácu notebook ani žiadne technické vybavenie. Súťaž si nevyžaduje žiadne špeciálne umelecké ani ekonomické znalosti. Tri najúspešnejšie tímy budú odmenené cenami.

Okrem hlavného podujatia budú mať študenti a ich učitelia po skončení programu možnosť zúčastniť sa dobrovoľnej exkurzie do múzea Double Red Cars, ktorá bude trvať jednu hodinu a uskutoční sa od 15:00 do 16:00. Vstupné a služby sprievodcu hradí Junior Achievement Slovensko. V registračnom formulári uveďte, či máte o toto podujatie záujem. Viac informácií o múzeu nájdete tu: Double Red Cars Museum.

Pre registráciu je potrebné, aby učitelia vyplnili registračný formulár do 17. mája 2024 (alebo do vyčerpania kapacity miesta): Registračný formulár. Ak sa chcú učitelia zúčastniť, mali by prihlásiť dvojice žiakov, ktoré by podľa možnosti pozostávali z jedného ukrajinského a jedného slovenského žiaka. Zaregistrovaná dvojica sa nebude deliť. Z jednej školy sa môže zaregistrovať neobmedzený počet tímov.

Toto podujatie je súčasťou projektu UPLIFT Youth, ktorý podporuje UNICEF, a podčiarkuje snahu Junior Achievement Slovensko pomáhať študentom rozvíjať zručnosti potrebné pre ich budúci úspech v ekonomike a na pracovisku, ako aj podporovať medzikultúrnu komunikáciu a spoluprácu.

Junior Achievement Slovensko už viac ako 30 rokov pomáha rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre vstup na trh práce, vrátane digitálnych zručností. V minulom školskom roku sa do aktivít organizácie zapojilo 34 572 žiakov, 974 učiteľov a 820 škôl. Junior Achievement Slovensko je súčasťou celosvetovej siete JA Worldwide, ktorá oslávila 100 rokov od jej vzniku. Už štvrtý rok po sebe sa umiestnila medzi desiatimi najvýznamnejšími mimovládnymi organizáciami na svete a tento rok bola po druhýkrát nominovaná na Nobelovu cenu mieru za rozvoj mládeže.

Kontaktné informácie:
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese bonova@jaslovensko.sk alebo na telefónnom čísle 0903 233 306.