Nadacia AK blog

Cieľavedomosť, ciele a ich realizácia

Máme koniec roka a je to čas na predsavzatia, stanovenie cieľov a ich následnú realizáciu. Práve realizácia stanovených cieľov chýba väčšine z nás. Platí to pre tých, ktorí si nevedia svoje ciele správne stanoviť, ale aj pre tých, ktorí ich nevedeli z rôznych dôvodov splniť. Žijeme v neistom období, keď plánovanie kríva a nevieme, čo nás čaká o mesiac. Znamená to, že máme prestať s plánovaním? Čo majú robiť tí, ktorí majú práve cieľavedomosť ako svoju silnú stránku a čo tí ostatní?

Štát a plánovanie

Štát má byt vzorom pre stanovovanie krátkodobých, strednodobých a aj dlhodobých cieľov. Veď má na to rozsiahle dokumenty, pripravujú sa politiky na 5 rokov a to v každej oblasti. Preto pre mňa zostava záhadou, ako sa môže správať tak, že máme pocit, že niektorí vládni predstavitelia alebo úradníci na miestach nesledujú týmto cieľom. Alebo ich nemajú ani stanovené? O to dôležitejší význam má dlhodobé plánovanie počas krízového obdobia, keďže je to určitý lúč svetla, za ktorým sa máme vydať do budúcna a abstrahovať od krátkodobých rušivých elementov. Jednoducho zatvorme školy, keďže nevieme vyčísliť, aký to má okamžitý dopad na dane a HDP, ale nechajme otvorené obchody, lebo tam je výpadok daní ľahko spočítateľný a boli by to príliš veľké straty v krátkodobom horizonte. A to, že dlhodobým cieľom štátu má byť asi to kvalitné vzdelanie, to dôležité momentálne nie je..

Ja a plánovanie

Mam diár a píšem si krátkodobé a dlhodobé ciele. Dala som si do mobilu zoznam dlhodobých cieľov, aby som si ich mohla pred dôležitými rozhodnutiami pripomenúť. Žiadny z cieľov som odtiaľ nevymazala, ale pravdou je, že ani jeden z nich som za celý rok 2020 nesplnila. Z 10 cieľov som nedosiahla nič. To, že som sa nevzdala mala by som považovať za veľký úspech. Je pravda aj to, že som dosiahla stovky krátkodobých cieľov, ktoré denne riešim a sú to krôčiky dopredu. Beriem to pozitívne! Počas koronakrízy to boli maličké krôčiky s veľkým protivetrom.

Spôsob vyrovnať sa

Keď tak nad tým uvažujem tak viem, že si treba do budúcna stanovovať aj strednodobé ciele, aby napomáhali v ceste k tým dlhodobým. Skúsim si ich naformulovať s prichádzajúcim novým rokom. Tento rok som sa dokázala vyrovnať s NEdosiahnutím dlhodobých cieľov tým, že som dosiahla tie športové. Môžem konštatovať, že som pripravená na maratón a viem si ho zariadiť sama. Uvidíme. Pre tých, ktorí mate cieľavedomosť ako silnú stránku, odporúčam práve šport a konkrétne beh ako spôsob ako sa vyrovnať s každodennými nástrahami života. Pre tých, ktorí majú iné silné stránky, odporúčam nevyhýbať sa stanovovaniu cieľov, ale ako pomôcku môžem odporučiť zverejňovanie týchto cieľov a ich zdieľanie s okolím. Práve vaše okolie Vám pripomenie, čo ste sľubovali a tým vás podporí a motivuje k úspechu.

Bohužiaľ pre Slovensko, viac a viac ľudí hľadá možnosti na dosiahnutie svojich cieľov v zahraničí. Ako napríklad lekári…

Aktuálne články Alony Kurotovej sú dostupné aj na dennikn.sk