Nadacia AK blog

Cudzinci zostávajú na Slovensku bez verejného zdravotného poistenia

Na Slovensku je viac ako 26 tisíc cudzincov z tretích štátov s pobytom na účel zamestnania. Lákali sme ich sem, keď sme mali najnižšiu mieru nezamestnanosti v histórii a potrebovali sme posily. Koronakríza to výrazne mení. Je jasné, že cudzinci sú prví na zozname v prípade prepúšťania a už sa to aj deje. Musia sa s tým vysporiadať a odisť. Problém ale majú ti, ktorí prišli na Slovensko s rodinami a majú tu deti, ktoré študujú na školách a školský rok chcú ukončiť aspoň online, príp. nemôžu odisť, keďže sú zatvorené hranice a domov sa nedostanú. Stratou práce zahraniční zamestnanci a ich deti strácajú aj verejné zdravotné postenie, čo je ale horšie, nemôžu ho počas obdobia nezamestnanosti začať hradiť ako samoplatitelia. Jednoducho to im zákon nedovoľuje. Zahraniční zamestnanci sú najpočetnejšou skupinou cudzincov, ktorá sa môže ocitnúť na Slovensku bez poistenia. Aké sú ďalšie?

Zahraniční konatelia firiem, študenti a dobrovoľníci

Zahraniční konatelia slovenských firiem na Slovensku nemajú možnosť byť verejne zdravotne poistenými, zákon im to zakazuje od 2018 roku. Konateľ nemôže uzatvoriť pracovnú zmluvu (zakazuje to zákon o pobyte cudzincov) a zákon o zdravotnom poistení mu zakazuje mať verejné zdravotné poistenie. Zahraničný konateľ môže zamestnávať aj desiatky ľudí, platiť tisíce eur na daniach, poistenie ale získať nemôže. Nemohli mať verejné zdravotné poistenie ani pred koronavirusom, takže sa musia spoľahnúť na svoju imunitu, ako to bolo aj pred tým.

Podobné obmedzenie, teda zákaz mať verejné zdravotné poistenie, sa týka napríklad aj všetkých zahraničných dobrovoľníkov a drvivej väčšiny zahraničných študentov.

Novorodenci a rodičia cudzincov odkázaných na starostlivosť

Najohrozenejšími skupinami v cudzineckej komunite ako aj v tej slovenskej sú novorodenci a seniori. Lenže sa pomerne často stáva, že novorodenci nemajú verejné zdravotné poistenie aj keď by ho podľa zákona mali mať. V jednej rodine cudzincov sa začiatkom apríla narodili dvojičky. Otec rodiny je podnikateľ, ktorý býva na Slovensku už viac ako 10 rokov a platí dane. Rodičia novorodencov majú zdravotné poistenie, keďže odvádzajú odvody. Zdravotné poisťovne v rozpore so zákonom podmieňujú získanie verejného zdravotného poistenia novorodencom napríklad tým, že bude mať svoj pas a udelené povolenie na pobyt. Vieme, že konzuláty sú zatvorené a pas sa prinajlepšom dá vybaviť po odvolaní krízovej situácie, ak to bude, napríklad v júli, tak pas bude povedzme v septembri a pobyt prinajlepšom v novembri, a to som optimistická. Novonarodené dvojičky tým pádom zostanú bez zdravotného poistenia počas pandémie a prvých mesiacov svojho života aspoň do Vianoc.

Ako zahraniční konatelia firiem tak aj rodičia dospelých cudzincov, ktorí prišli na Slovensko za svojimi deťmi, nemajú šancu získať verejné zdravotné poistenie. Deti takýchto seniorov nemajú možnosť odvádzať zdravotné odvody za svojich blízkych ako samoplatitelia a cudzinci dôchodcovia majú zakázané podnikať ako aj byť zamestnanými.

Cudzincov na základe zlúčenia rodiny je na Slovensku skoro 9 tisíc.

Cudzinci, ktorí sú tu na základe víz

Po uzavretí hraníc zostali na Slovensku cudzinci, ktorí prišli na základe víz alebo bezvízového styku a na predpokladaný čas pobytu na Slovensku mali cestovné poistenie, ktoré sa ale mnohým z nich už skončilo. Môžu tu zostať do odvolania krízovej situácie aj po uplynutí platnosti víza, čo im bolo umožnené zmenou zákona, ale čo ak taký cudzinec ochorie na koronavirus? Cestovné poisťovne pre cudzincov, ako napríklad AXA, čestne uvádza na svojich stránkach, že sa žiadne poistenie uzatvorené po 11. marci 2020 nevzťahuje na náhradu udalostí súvisiacich s koronavírusom. Pekne to aj zdôvodnili, že cestovné poistenie je navrhnuté tak, aby vás chránilo pred neočakávanými udalostiam, a preto sa nevzťahuje na prípady, keď vznik ujmy bol predvídateľný alebo známy v čase uzatvorenia poistenia, a keďže Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila pandémiu, ochorenie je predvídateľné.
Cudzinci, ktorí bývajú na Slovensku majú možnosť uzavrieť ešte komerčné poistenie v Unione. Práve Union ponúka takýmto cudzincom poistenie na komerčnej báze. Výška poistenia sa stanovuje na základe vyplneného osobného dotazníka a sa navyšuje pri každom ochorení a rizikovosti pacienta. Najdrahšie bude samozrejme pri tých senioroch a novorodencoch, ktorých som spomínala.

Prechodný pobyt na Slovensku malo na konci predchádzajúceho roku zhruba 67 000 cudzincov. Vzhľadom na zákonné obmedzenia a aplikačnú prax je situácia v súčasnosti taká, že mnohí z nich, odhadom to môže byť aj polovica, nemajú verejné zdravotné poistenie a ani si ho nemajú ako uzavrieť.

Nepredstavuje terajší stav náhodou riziko pre Slovensko? Nebolo by správne teraz, počas pandémie koronavírusu, odstrániť mnohé nedostatky legislatívy upravujúcej zdravotné poistenie cudzincov?

Bolo by to v prospech nás všetkých.

Aktuálne články Alony Kurotovej sú dostupné aj na dennikn.sk