Nadacia AK blog UA

Разом зі Шкільною інспекцією ми опублікували новий аналіз про освіту дітей з України

"Рівень володіння мовою серед дітей з України дуже відрізняється, але для багатьох учнів він не досягає того рівня, який би дозволив їм повноцінно брати участь в освітньому процесі". Це також один з ключових висновків нашого нового аналізу, над яким ми співпрацювали з Державною шкільною інспекцією.

Мовний бар'єр найкраще можна усунути шляхом викладання словацької мови як іноземної. Однак наші результати показують, що, також через низку бар'єрів, менше третини шкіл, де навчаються діти з України (31,4%), організували курси державної мови у 2022/23 навчальному році.

Інша проблема полягає в тому, що лише незначна частина вчителів могла покладатися на асистента зі знанням української мови або перекладача для подолання мовного бар'єру під час викладання. За словами вчителів відвіданих шкіл, роль перекладачів найчастіше брали на себе інші учні з України.

Така практика тягне за собою кілька ризиків. Переклад може бути неточним, це може бути навантаженням для школярів-перекладачів на шкоду їхньому власному навчанню, і не в усіх ситуаціях учень може або повинен перекладати.

Оскільки знання словацької мови є ключовою умовою успішної інтеграції учнів з України, Міністерство освіти має в наступному 2023/24 навчальному році: (1) підтримати організацію курсів з вивчення державної мови та (2) сприяти працевлаштуванню асистентів вчителів зі знанням української мови.

Більше інформації про наші висновки, які, окрім мовної підтримки, також охоплюють потреби шкіл, підтримку навчання та психічного здоров'я, а також стосунки між учнями з України та їхніми однокласниками, можна знайти в нашому новому аналізі.

Дані для звіту були зібрані протягом 2022/23 навчального року шляхом електронного анкетування директорів та завучів початкових шкіл. В анкетуванні взяли участь 608 початкових шкіл, де навчаються діти з України. Таким чином, результати дають уявлення про те, що відбувається приблизно у двох третинах (67,6%) усіх початкових шкіл Словаччини, де навчаються учні з України.

Звіт доповнюється результатами інтерв'ю з директорами та завучами шкіл (30), інтерв'ю з класними керівниками (120), анкетування українських учнів та учнів початкових класів (412), а також анкетування однокласників учнів з України (3869). Інтерв'ю були проведені в 30 обраних початкових школах.

Деталі можна знайти на сайті Центру освітнього аналізу.