Nadacia AK blog

Zahraničných sestier na Slovensku je ako šafranu

“V nadväznosti na štatistiky OECD, NCZI, Eurostatu a SK SaPA na Slovensku chýba 10 000 – 15 000 sestier a pôrodných asistentiek.“- uvádza v svojom stanovisku Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). V svojom registri pritom evidujú len 44 zahraničných sestier. Tento nedostatok pocítime najviac práve teraz, keď na Slovensku zažívame koronavirus a všetci s obavami sledujú vývoj situácie. Pritom personálny kolaps sme mali ešte pred epidémiou a ten trvá aj niekoľko rokov.

Sestry sú veľmi dôležitým článkom v procese liečby, trávia s pacientom azda najviac času a sú spoľahlivými pomocníčkami lekárov. Bohužiaľ ale sestry na Slovensku chýbajú. Chýbajú v obrovských počtoch a zatiaľ to nevyzerá ružovo ani do budúcna, keďže sa to dlhodobo nerieši a populácia na Slovensku starne. Zachytili sme pred voľbami prísľuby vládnucej strany o navýšení počtu študentov medicíny ale o sestry ako keby záujem nikto nemal. Nikto nenavrhol aby sa navýšili počty študentov na školách, kde vzdelávajú sestry, nikto nedebatoval či ich môžeme prilákať z tretích krajín, a to sme v situácii, že nám chyba neuveriteľných 15 000 sestier, čo predstavuje skoro 3 násobok, ktorý hlásia pri výpadku lekárov (5 500). Stanovisko SKSaPA to jednoducho vysvetľuje prečo nechceme zahraničné sestry. Podľa nich návrhy na prijatie uchádzačov z krajín mimo Európskej únie, ktorí by prišli pracovať do slovenských nemocníc, môžu mať v konečnom dôsledku negatívny dosah na kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Takže všetci mimo Slovenska sú nekvalitní odborníci a ak prídu tak bude vraj horšie.

Zahraniční sestry a štatistiky

Zahraniční sestry ako aj lekári z tretích štátov na to aby sa dostali do systému majú zvládnuť uznanie vzdelania a odbornú skúšku, ktorá bola zavedená od roku 2016 bez toho aby boli vytvorené mechanizmy na prípravu a zvládnutie celého procesu. Ako výsledok do systému od roku 2016 pribudlo len 28 zahraničných sestier, väčšinou z Ukrajiny a Srbska. Celkovo v Slovenskej komore sestier je zapísaných 44 sestier zo zahraničia, čo svedči o tom, že o Slovensko nejavia záujem, ale aj o tom, že náš systém im bráni v príchode. Prečo to je tak? Prečo máme 70% medziročný nárast pracovníkov z krajín mimo EÚ, hlavné z Ukrajiny a Srbska ale medzi nimi nie sú tak žiadané sestry, ktoré tak potrebujeme?

Dôvody prečo tak to je

Historicky o Slovensko majú záujem hlavne sestry z Ukrajiny, ktoré bohužiaľ v svojom domovskom štáte štandartne vedia získať len stredoškolské vzdelanie, ako to bolo aj na Slovensku do vstupu do EÚ. Pritom taký systém prípravy ale nie je pravidlom vo svete a sa menil vo väčšine štátov. Vysokoškolské vzdelané alebo sestry s vyšším odborným štúdiom sú v Srbsku, Rusku, Bielorusku ale aj v Indii, Nepále, Filipínach alebo aj napríklad v Zimbabwe. Od roku 2016 ale máme len 3, slovom tri, úspešne prípady uznania kvalifikácie plnohodnotnej sestry, po jednom kuse z Čile, Srbska a Indie. Ostatné boli uznané ako praktické sestry.

S Ukrajinkami to bohužiaľ nejde. Väčšina z nich maximálne môže získať uznanie kvalifikácie ako praktická sestra, čo sú premenovaní prednedávnom zdravotnícki asistenti. Ale keďže ten celý proces uznania aj praktickej sestry je natoľko zložitý, drahý a neprehľadný, že sa radšej do toho nepúšťajú a zostávajú ako pomocný zdravotnícky personál, inými slovami ako sanitárky alebo cleaningový personál bez motivácie zostať na Slovensku a naučiť sa jazyk.

Ako môžeme prilákať sestry

Najprv je potrebné si uvedomiť, že riešenie personálnej krízy bez zdravotníkov z tretích štátov naozaj nie je možné. Zatváranie oddelení, ohrozenie kvality starostlivosti a preťaženosť personálu je dnešnou realitou na Slovensku a to aj bez koronavírusu. Ďalej si treba uvedomiť, že sestry z Ukrajiny nie sú jediným riešením a skôr s nimi môžeme rátať len ako s praktickými sestrami.

Máme ale na to, aby sme oslovili sestry z iných štátov, kde sa pripravuje kvalitný zdravotnícky personál. Prilákať ich môžeme hlavne vytvorením zrozumiteľného systému príchodu a uznania kvalifikácie. Vzorom tak ako aj pri lekároch, nám môže byť Česko, kde napríklad sesterské školy poskytujú kombinovanú dennú formu výučby aj pre zahraničných uchádzačov. Čo je nejaká obdoba nášho duálneho vzdelania ale tým, že štúdium je určené pre cudzincov, ktorí už aj absolvovali podobné štúdium v zahraničí a vedia pracovať popri štúdiu. Tak sa dajú využiť kapacity stredných škôl na rýchlu prípravu zahraničných záujemcov o prácu na Slovensku. Tiež sa môže rozšíriť možnosť odbornej stáže aj na sestry.

Návrh zákona o odbornej stáži pre zahraničných lekárov nebol zatiaľ schválený, ale rátal s možnosťou praxe pod dohľadom dohliadajúceho lekára v zariadeniach ústavnej starostlivosti, ale len pre lekárov a nie pre sestry, ktorých chýba trikrát viac. Odborná stáž by sa mohla stať skvelou možnosťou na prípravu zdravotníkov zo zahraničia, a to nie len lekárov, ale aj sestier.
Aktuálne články Alony Kurotovej sú dostupné aj na dennikn.sk