Nadacia AK blog

«Kráčaj a rozprávaj!» 29.07.2023

Zdravíme vás, milí priatelia!

Sme radi, že sa s vami môžeme podeliť o výsledky nášho nedávneho stretnutia "Kráčaj a rozprávaj!", ktoré sa uskutočnilo 29.7.2023.

Hosťom, ktorý nás prekvapil svojimi úspechmi, bol Dmitrij Konyšev.

Toto podujatie bolo nielen vzrušujúce, ale aj poučné. Aktívne sme si precvičili ovládanie slovenčiny, čo má veľký význam pre rozvoj medzikultúrnej komunikácie.

Dmitrijovo rozprávanie o jeho živote a úspešnom pôsobení na Slovensku bolo mimoriadne pôsobivé.

Prítomnosť profesionálneho učiteľa filológa Radoslava Deríka pomohla k ďalšiemu pochopeniu a zvládnutiu jemností jazyka.

Diskutovalo sa o aktuálnych témach:

  • sociálne a domáce problémy spoluobčanov

  • súčasný život na Slovensku z pohľadu Ukrajincov

  • očakávané zmeny, ktoré Ukrajincov čakajú na jeseň 2023.


Oznamy o podujatiach môžete sledovať aj na našom telegram kanáli.

Spoločne môžeme rozširovať naše pohľady a podporovať kultúrnu výmenu. Na záver by sme sa chceli úprimne poďakovať všetkým prítomným na podujatí "Kráčaj a rozprávaj!" za ich aktívnu účasť a príspevok k podpore našich vzdelávacích iniciatív.