Nadacia AK blog

Program na hladký vstup zdravotníkov z tretích krajín na Slovensko, obzvlášť ukrajinských utečencov

Ponukám konkrétne reálne riešenia v članku.
Príchod zdravotníkov zo zahraničia, bez ohľadu na to z akej krajiny prichádzajú, je prínosom, čo už pochopili aj naši susedia v EÚ. Na Slovensku je od roku 2016 skôr politika ako zahraničným zdravotníkom znemožniť príchod, a to aj tým z blízkych a jazykovo príbuzných krajín ako Srbsko a Ukrajina.

Aktuálne články Alony Kurotovej sú dostupné aj na dennikn.sk