Nadacia AK blog

Projekt „Digitálny príspevok pre žiakov z UA"

Nadacia Alony Kurotovej sa stala partnerom unikátneho projektu „Digitálny príspevok pre žiakov z UA" („Ukrajinský žiak"), ktorý realizuje Digitálna koalícia.

Projekt poskytuje podporu ukrajinským deťom, ktoré majú status „Odídenca" a navštevujú základnú alebo strednú školu na Slovensku.

Dôvodom nášho partnerstva je skutočnosť, že aktivity Nadácie Alony Kurotovej sú dlhodobo zamerané na podporu a rozvoj vzdelávania detí cudzincov na Slovensku.

V súčasnosti sa v systéme školského vzdelávania SR nachádza menej ako polovica ukrajinských žiakov, ktorí sa nachádzajú na Slovensku.

Cieľom projektu je prispieť k motivácii ukrajinských detí a ich rodičov navštevovať školu v Slovenskej republike a zabezpečiť im tak kontinuitu vyučovacieho procesu, a čo je pre deti po prežitom strese nemenej dôležité projekt prispieva k ich socializácii v novom, slovenskom prostredí, zatiaľ čo vojna na Ukrajine stále prebieha.

V rámci projektu „Ukrajinský žiak“ je možné poskytnúť príspevok (formou certifikátu) vo výške 350 eur na nákup nového digitálneho zariadenia až pre 20 000 ukrajinských detí.

Zapojiť sa do projektu môžete do 30.09.2023.

Na získanie certifikátu musí dieťa spĺňať tieto požiadavky:

- byť občanom Ukrajiny,

- mať na Slovensku štatút „Odídenec",

- byť zapísaný do školského systému Slovenska,

- byť mladší ako 18 rokov.

Registrácia: ukrajinskyziak.sk