Nadacia AK blog

Digitálna zdravotná prehliadka pre deti z Ukrajiny

Webový portál „Ukrajinský žiak“ pokračuje s novou iniciatívou, a sme radi, že vám môžeme oznámiť ďalšiu spoluprácu medzi Nadáciou Alony Kurotovej a Digitálnou koalíciou. Táto spolupráca už priniesla významné výsledky, a s hrdosťou oznamujeme novú etapu zameranú na zlepšenie zdravotnej starostlivosti o ukrajinské deti a mládež na Slovensku.

Nová iniciatíva zahŕňa použitie telemedicíny na vykonávanie zdravotných prehliadok detí vo veku od 6 do 18 rokov v Bratislave a Košiciach. Vďaka spoločným úsilím Národnej koalície digitálnych zručností a povolaní Slovenskej republiky, Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrie Slovenskej lekárskej asociácie a Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníckych pracovníkov na Slovensku, zabezpečíme kvalitné a včasné zdravotné služby pre ukrajinské deti.

Zdravotné prehliadky budú vykonávané s využitím najmodernejších digitálnych technológií, čo umožní nielen starať sa o zdravie detí, ale aj poskytovať potrebné zdravotné potvrdenia na návštevu škôl na Slovensku. Toto je obzvlášť dôležité pre deti, ktoré sa presťahovali na Slovensko po 24. februári 2022 a ešte sa nestihli úplne prispôsobiť.

REGISTRÁCIA NA ZDRAVOTNÚ PREHLIADKU

Nadácia Alony Kurotovej zostáva oddaná podpore vzdelávania a zdravia ukrajinských detí na Slovensku. Naďalej zabezpečujeme potrebné zdroje pre úspešnú integráciu a adaptáciu v novom prostredí. Táto iniciatíva je dôležitým krokom na ceste k zabezpečeniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre naše deti. Nezmeškajte príležitosť zabezpečiť svojim deťom potrebnú zdravotnú pomoc a podporu pre úspešné štúdium a život na Slovensku.