Nadacia AK blog

Problémy, s ktorými sa musia vyrovnať cudzinci pri pôrode na Slovensku

Narodenie malého človiečika je krásna záležitosť ale aj veľká zodpovednosť pre jeho rodičov. O to komplikovanejšie je, keď rodičia sú v cudzine a nevedia čo majú čakať. Nevedia sa dohovoriť s lekármi kvôli jazykovej bariére, netušia, ako to prebieha na Slovensku, ako rýchlo po pôrode majú vybaviť doklady a pod. Majú strašne veľa otázok na ktoré nie vždy dostanú odpovede.

Každá mamička na Slovensku, aj cudzinka, ma nárok na materské ak odpracovala najmenej 270 dní v období posledných dvoch rokov. To je v pohode podmienka, ale bohužiaľ táto podmienka vplýva aj na verejné zdravotné poistenie ak ide o cudzinku s prechodným pobytom na Slovensku, čo je oveľa zásadnejší problém. Veď všetci vieme pochopiť, že pri a aj po pôrode je zdravotné poistenie evidentne potrebné.

Ak matka nespĺňa podmienku nemocenského poistenia 270 dní v priebehu dvoch rokov, má smolu a pri nástupe na materskú dovolenku sa nestane poistencom štátu, čo znamená, že stratí verejné zdravotné poistenie v 32 až 34 týždni tehotenstva. Nie je to určite prijemná záležitosť v takom pokročilom štádiu tehotenstva. Jediný normálny spôsob ako to vyriešiť – komerčné poistenie alebo platiť za všetky úkony. Komerčné poistenie pre tehotné cudzinky pritom ponuka len jedna jediná zdravotná poisťovňa.

Nasleduje pôrod. Podľa zákona – ak je zdravotne poistený aspoň jeden z rodičov-cudzincov s prechodným pobytom v SR, novorodenec automaticky získava zdravotné poistenie na Slovensku. Prax je žiaľ iná. Poisťovne v rozpore so zákonom odmietajú poistiť tých najzraniteľnejších – novorodencom a to s tým odôvodnením, že vyžadujú, aby novorodenec mal udelené povolenie na pobyt a doklad o pobyte (analóg občianskeho preukazu).

Konkrétny prípad z praxe.

Pani A., občianka z tretieho štátu, mala povolenie na prechodný pobyt na Slovensku na účel štúdia a v auguste 2018 podala žiadosť na zmenu účelu na zamestnanie. Lehota na rozhodnutie je 90 dní. Medzičasom otehotnela a pobyt získala až v apríli 2019, následne od apríla získala verejné zdravotné poistenie. Dlhé rozhodovanie určite neprospelo k jej duševnej pohode a v apríli vzhľadom na komplikácie musela ísť do nemocnice, kde začiatkom mája v siedmom mesiaci tehotenstva porodila syna. V zákonom stanovenej lehote 60 dní podala prihlášku na poistenie aj pre svojho syna a postupne všetky tri zdravotné poisťovne odmietli syna poistiť, keď v rozpore so zákonom vyžadovali povolenie na pobyt. Ešte raz, dieťa sa narodilo v 7 mesiaci tehotenstva, potrebovalo urgentnú starostlivosť a po prepustení z nemocnice zvýšený počet kontrol. Matka má verejné zdravotné poistenie, má udelený prechodný pobyt, dieťa narodením má oprávnený pobyt a matka v zákonnej lehote 60 dní podala prihlášku na poistenie pre dieťa, ale aj tak doteraz nemá zabezpečené zdravotné poistenie pre maličkého.

Tieto komplikácie vedia pokaziť náladu, pocit bezpečia mamičky a jej dieťaťa a naštrbiť dôveru k Slovensku ako právnemu štátu. Veď, čo sme to za štát, keď poisťovne napriek svojej zákonnej povinnosti odmietajú poisťovať bezbranných a tých najslabších – novonarodené deti a ich mamičky, ktoré často zostavajú bez zdravotného poistenia pri odchode na materskú.
Aktuálne články Alony Kurotovej sú dostupné aj na dennikn.sk