Nadacia AK blog

Skrytý potenciál zahraničných lekárov na Slovensku

Na Slovensku je nedostatok lekárov a sestier. Aj podľa údajov samotného Ministerstva zdravotníctva chýba 3 500 lekárov a ak započítame lekárov v dôchodkovom veku, sme už na čísle 5 500. Počet chýbajúcich sestier prevyšuje 15 000.

Na Slovensku však už teraz sú a žijú lekári a sestry zo zahraničia, ktorí by aj radi pracovali v medicíne, ale majú problém splniť podmienky na výkon svojej profesie z dôvodu komplikovanému procesu uznania svojej kvalifikácie. Systém je taký istý ako v iných členských štátoch EÚ, keďže sa riadi spoločnou smernicou, neboli by sme však na Slovensku, keby sme si samotný proces sami a dobrovoľne neskomplikovali. Preto títo medicínsky pracovníci vykonávajú iné profesie, na ktoré sa regulácia nevzťahuje a poväčšine mimo zdravotníctva.

Ako odpoveď na vzniknutú situáciu Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR spustili začiatkom tohto roka pilotný projekt náboru pomocného personálu na Ukrajine, ktorý má prilákať lekárov z Ukrajiny. Pritom je to však štát, ktorý dlhodobo nezefektívňuje podmienky pre zamestnanie lekárov na svojom území a nevie zjednodušiť podmienky pre príchod zahraničných lekárov, ktorí majú záujem pracovať na Slovensku aspoň tak, ako je to v okolitých štátoch.

K pilotnému projektu Ukrajina a inštitútu Dočasnej odbornej praxe

Pilotný projekt Ukrajina je niečo, čo spoločnosť prehliada. Možno z dôvodu, že projekt Ukrajina sa automaticky stotožňuje s ďalšou novinkou a to inštitútom dočasnej odbornej stáže, ktorý má v podobe zákona vojsť do platnosti od septembra 2019. Podľa oficiálnej verzie táto zmena pomôže zahraničným lekárom pripraviť sa na odborné skúšky ale zatiaľ v praxi to vyzerá tak, že im dovolí pracovať ako sanitári, keďže súrne potrebujeme dostať pomocný zdravotnícky personál do systému inač skolabuje.

O projekte Ukrajina, čo je úplne iná aktivita MZ a je zameraná len na občanov Ukrajiny sa podrobnejšie informácie hľadajú veľmi ťažko.

Ukrajina však už tiež trpí nedostatkom lekárov, ktorí odišli do zahraničia a teraz ich aktívne láka aj Slovensko. Nedostatok lekárov na Ukrajine je podľa rôznych analýz od 60 do 100 tisíc. Sú tam ale 5 až 10 krát nižšie mzdy a preto niektorým z nich pozície nižšieho pomocného personálu na Slovensku neprekážajú. Napriek tomu spustíme nábor na území Ukrajiny a o takej možnosti vôbec neinformuje Ukrajincov, ktorí už bývajú na Slovensku a možno by stálo za oslovenie aj lekárov iných národnosti, ktorí takisto na Slovensku už sú, len sa zaoberajú niečím iným, lebo v zdravotníctve pracovať nemôžu.

Zahraniční lekári na Slovensku v príkladoch

Poznám veľa osudov zahraničných lekárov na Slovensku a dajú sa ich rozdeliť na 4 skupiny.

  1. Mladí lekári, hlavne z Ukrajiny, ktorí sa nebránia práci a neodmietnu ani pozície sanitára. Niektorí z nich ale majú aj špecializačné štúdium ako napríklad chirurgia, urológia a pod. Vnímajú túto prácu ak možnosť zárobku. Niektorí z nich veria, že je to dočasný stav, že časom spravia skúšky ale sú aj takí, ktorí si myslia, že ten stav nie je možné zmeniť.
  2. Lekári, ktorí pracujú ako maséri, takých je veľa, napríklad, v Piešťanoch, alebo ako kozmetičky či podnikajú v úplné inej oblasti. Nech sú príkladom detský chirurg z Uzbekistanu, ktorý podnika v stavebníctve alebo pani doktorka, ktorá má svoju tanečnú školu.
  3. Lekári, ktorí nechcú vykonávať inú prácu ako majú vyštudovanú a zostali radšej doma. Poznám prípady manželiek ale aj manželov, ktorí živiteľmi rodín nie sú.
  4. Lekári, ktorí sú uznávanými odborníkmi vo svojom štáte a na Slovensku nechcú robiť pre nich podradnú prácu. Snažili sa o spoluprácu s univerzitami na Slovensku ale nebolo im bolo im to umožnené. Robia svoju prácu tak, že chodia do domovskej krajiny na vopred dohodnuté úkony. Taký postoj sa dá veľmi dobre pochopiť, veď je to ako keby sme chceli od IT experta, aby upratoval v IT spoločnosti.

Riešenia

Je nelogické nechať skrytý potenciál zahraničných lekárov žijúcich na Slovensku nevyužitým. Zahraniční lekári na Slovensku sa začínajú združovať a mimovládnych organizáciách a dá sa s nimi pri minimálnej ochote aspoň komunikovať. Stačí informovanie a podpora zo strany úradov a ten stav sa zlepši.

Uznanie diplomov treba preložiť na lekárske fakulty a vysoké školy, podobne, ako je to na Slovensku, napríklad, pri neregulovaných povolaniach, ale v Čechách to ide aj s lekármi. Čo sme my horší? Ministerstvo školstva by mohlo byť druhostupňovým orgánom a mať na starosti, napríklad, odvolania. Tak školy spoznajú svojich zahraničných kolegov a možno začnú viac komunikovať. Ministerstvo školstva je v súčasnosti v procese uznania vzdelanie len zbytočným byrokratickým medzikrokom.

Všetky projekty z dielne MZ sú zamerané na prilákanie mladých zahraničných lekárov, ktorí znesú prácu študentov, brigádnikov, alebo najmenej kvalifikovaných zamestnancov. Oplatilo by sa neponižovať zahraničných lekárov a nelákať ich len na tie najmenej lákavé pozície. Veď nebuďme takí skromní, prestaňme už byť lacnou montážnou dielňou a začnime zo zahraničia lákať aj kvalitnejších cudzincov.

Špičkoví zahraniční lekári môžu byť tým, kde začať.

Aktuálne články Alony Kurotovej sú dostupné aj na dennikn.sk