Štipendijný program
«Povedzte svoj príbeh, získajte kurz zadarmo»

Nadácia AK ponúka jedinečnú možnosť požiadať o úhradu kurzu slovenského jazyka, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Podmienky štipendijného programu "Povedz svoj príbeh, získaj kurz zadarmo»
  1. Ste občan Ukrajiny,
  2. Máte platné povolenie na pobyt v Slovenskej republike za účelom štúdia, podnikania, práce, zlúčenia rodiny alebo povolenie na tolerovaný pobyt,
  3. Absolvovanie kurzu vám pomôže zlepšiť vašu pozíciu na slovenskom trhu práce a začleniť sa do slovenskej spoločnosti,
  4. V súčasnosti pracujete na nekvalifikovanej, slabo platenej pozícii a chceli by ste zmeniť prácu alebo si ju hľadáte.,
  5. Ste pripravení podeliť sa o svoj príbeh a plány na dosiahnutie svojich cieľov po zvládnutí slovenského jazyka.
  Suma vyplácaná z fondu predstavuje 100 % nákladov na kurz.

Как получить стипендию в программе
«Povedzte svoj príbeh, získajte kurz zadarmo»

1
Prihláste sa na kurz
Prihláste sa na kurz slovenského jazyka v jazykovej škole iCan.
Vyberte si kurz, vyplňte a odošlite prihlášku.
2
Prihláška do Nadácie AK
Požiadajte o zaplatenie kurzu podľa vlastného výberu z programu Nadácie AK "Povedzte svoj príbeh, získajte kurz zadarmo".
3
Zdieľajte príbeh
Porozprávajte svoj príbeh (v texte alebo krátkom videu) a odpovedzte na otázky, ktoré vám zašleme na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške.
4
Získajte riešenie
Získajte pozitívne rozhodnutie, absolvujte bezplatný kurz slovenského jazyka a získajte prácu alebo kariérny postup na Slovensku.

Odoslať žiadosť

Vyplňte formulár žiadosti v súlade s pokynmi.
K formuláru žiadosti je potrebné priložiť povinné prílohy, ktorých zoznam je uverejnený v časti Grantové programy a líši sa v závislosti od vybraného programu.
Vyplňte osobné údaje tak, ako sú uvedené vo vašom cestovnom pase.
Vyplňte všetky polia
Odošlite žiadosť