Odoslať prihlášku

Prihlášku vypĺňajte podľa inštrukcií.
K prihláške je potrebné pripojiť povinné prílohy, zoznam ktorých sa líši v závislosti od vybraného grantového programu a je zverejnený na stránke v časti Grantové programy.
Osobné údaje vyplňte tak, ako sú uvedené vo Vašom pase.
Vyplňte všetky polia
Odošlite prihlášku
Pohlavie *
Vyber grantového programu *
Úplné stredné všeobecné (alebo odborné) vzdelanie s maturitou
Úplné stredné všeobecné (alebo odborné) vzdelanie s maturitou
Úplné stredné všeobecné (alebo odborné) vzdelanie s maturitou
Úplné stredné všeobecné (alebo odborné) vzdelanie s maturitou
Úplné stredné všeobecné (alebo odborné) vzdelanie s maturitou
Ak máte aj vysokoškolské vzdelanie ( aj neukončené), uveďte
Ak máte aj vysokoškolské vzdelanie ( aj neukončené), uveďte
Ak máte aj vysokoškolské vzdelanie ( aj neukončené), uveďte
Ak máte aj vysokoškolské vzdelanie ( aj neukončené), uveďte
Prax v oblastia
Znalosť jazykov minimálne na úrovni B1 *
Sociálné prostredie z ktorého pochádzam
Priložiť súbor