Grantové programy

 • Štipendijný program
  "Povedz svoj príbeh, získaj kurz zadarmo"
  Program „Povedz svoj príbeh, získaj kurz zadarmo“ sa realizuje v spolupráci s rôznymi nadáciami a filantropmi, ktorých cieľom je pomôcť ukrajincom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, začleniť sa do slovenskej spoločnosti a „napísať“ svoj vlastný úspešný príbeh.
 • Štipendijný program
  Vertikál
  Nadácia AK podporuje ambicióznych študentov z krajín, ktoré nie sú v Európskej únii v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom štipendijného programu Vertikál. Štipendijný program Vertikál dáva šancu nadaným mladým ľudom získať vysokoškolské vzdelanie v Slovenskej republike a odborne napredovať.
 • Štipendijný program
  Už som tu!
  Štipendijný program Už som tu! je určený všetkým záujemcom o polointenzívne jazykové kurzy, absolvovanie ktorých pomôže štipendistovi uplatniť sa na trhu práce. Žiadateľ o štipendium musí spĺňať nasledovné podmienky: ...
 • Štipendijný program
  Krok za krokom
  Pri presťahovaní sa na Slovensko z inej krajiny sa ľudia stretávajú s mnohými ťažkosťami. S cieľom pomôcť deťom zo zahraničných rodín, ktoré prišli na Slovensko a plánujú tu zostať, charitatívna nadácia Alony Kurotovej ("Nadácia AK") otvára bezplatný charitatívny kurz slovenského jazyka pre deti.
 • Séria učebníc
  pre deti cudzincov
  Nadácia Alony Kurotovej sa rozhodla finančne podporiť jedinečný projekt série učebníc pre deti cudzincov.