Grantové programy a projekty

Jednoducho, v priateľskej atmosfére s dobrovoľným učiteľom a zadarmo
a ich rodičov od Uradu komisára pre deti
Integracia deti a dospelych z Ukrajiny
Nadácia Alony Kurotovej sa rozhodla finančne podporiť jedinečný projekt série učebníc pre deti cudzincov.
Program „Povedz svoj príbeh, získaj kurz zadarmo“ sa realizuje v spolupráci s rôznymi nadáciami a filantropmi, ktorých cieľom je pomôcť ukrajincom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, začleniť sa do slovenskej spoločnosti a „napísať“ svoj vlastný úspešný príbeh.
Nadácia AK podporuje ambicióznych študentov z krajín, ktoré nie sú v Európskej únii v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom štipendijného programu Vertikál. Štipendijný program Vertikál dáva šancu nadaným mladým ľudom získať vysokoškolské vzdelanie v Slovenskej republike a odborne napredovať.
Štipendijný program Už som tu! je určený všetkým záujemcom o polointenzívne jazykové kurzy, absolvovanie ktorých pomôže štipendistovi uplatniť sa na trhu práce. Žiadateľ o štipendium musí spĺňať nasledovné podmienky: ...
Pri presťahovaní sa na Slovensko z inej krajiny sa ľudia stretávajú s mnohými ťažkosťami. S cieľom pomôcť deťom zo zahraničných rodín, ktoré prišli na Slovensko a plánujú tu zostať, charitatívna nadácia Alony Kurotovej ("Nadácia AK") otvára bezplatný charitatívny kurz slovenského jazyka pre deti.
Nadácia Alony Kurotovej sa rozhodla finančne podporiť jedinečný projekt série učebníc pre deti cudzincov.