KONZULTÁCIE
pre ukrajinské deti

a ich rodičov od Úrada komisára pre deti

  • Úrad komisára pre deti (Jozef Mikloško) začal ponúkať svoje služby ukrajinským deťom a ich rodičom. Sme radi, že riaditeľka našej Nadácie — Aona Kurotová je teraz úradujúcou odborníčkou v tejto inštitúcie.

    Preto sme sa rozhodli začať informovať prostredníctvom našich kanálov: webovej stránky, sociálnych sietí a databáz, aby bol o tejto novej možnosti informovaný každý mladý Ukrajinec, Ukrajinka alebo ich rodič.
MOŽNOSTI
Na Slovensku existuje veľa rôznych možností pre ochranu a/alebo sebarealizáciu ukrajinských detí
Každý má právo obrátiť sa na ombudsmana pre deti v prípade porušenia alebo ohrozenia práv dieťaťa. Často nejde ani tak o porušenie práv, ako o neznalosť slovenského systému alebo jazykovú bariéru. Vieme, že dieťa nebude čakať ...

Poradne sa konajú každú druhú sobotu od 13:00 do 15:00 v priestoroch Akreditovanej jazykovej školy iCan na Panónskej ceste 17, 851 01 Bratislava. Na poradňu je potrebné sa vopred prihlásiť.

Počas poradne môžete získať odpovede na svoje otázky týkajúce sa:
  • slovenského vzdelávacieho systému,
  • pohodlnej integrácie ukrajinských detí do slovenskej spoločnosti,
  • možností rozvoja a sebarealizácie detí,
  • konfliktných situácií v školách a pod.
Parlament detí a mládeže vytvára priestor, kde je možné vypočuť hlas detí, kde môžu deti diskutovať o svojich problémoch, vyjadrovať svoje názory a hľadať spoločné riešenia. Parlament je zároveň poradným orgánom komisára pre záležitosti detí, ktorého úlohou je chrániť záujmy detí v spoločnosti.

"Jedným zo základných práv detí je právo slobodne vyjadriť svoj názor na všetky otázky, ktoré sa ich týkajú. Názoru dieťaťa sa zároveň musí venovať náležitá pozornosť primeraná jeho veku a úrovni. To neznamená, že dospelí majú konať podľa rady, ale ony, deti, majú právo na to, aby sa na ich názor prihliadalo," je presvedčený detský ombudsman SR Jozef Mikloško.

PRIHLÁSENIE
na konzultáciu

Vyplňte všetky polia
Odoslanie žiadosti