Ako darovať 2% z daní

Ak nás chcete podporiť v našich aktivitách a pomôcť zahraničným študentom na Slovensku, môžete prispieť jedným z pohodlných spôsobov uvedených nižšie.

Fyzická osoba

Každý jednotlivec môže darovať 2% z dane z príjmu charitatívnej organizácii.

Ak ste v príslušnom zdaňovacom období dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín, máte možnosť prispieť až 3 % z dane z príjmov.

Ak ste zamestnaný a zamestnávateľ podáva daňové priznanie za Vás, treba požiadať zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatenej dani z príjmu a potom stiahnuť a vyplniť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Tieto dve tlačivá musíte odovzdať osobne alebo poslať poštou na daňový úrad do 30. apríla príslušného roka.

Ak podávate daňové priznanie typu A sami, v príslušnom odseku (VIII) vyplníte údaj o 2% (resp. 3%) a uvediete sumu v riadku 83 a c riadku 84 vyplníte identifikačné číslo (IčO) a názov organizácie, ktorej chcete darovať 2% z daní.
Daňové priznanie treba podať do 31. marca príslušného roka.

Živnostník na Slovensku

Ak ste podnikali ako fyzická osoba, postup je takmer rovnaký - v daňovom priznaní fyzickej osoby (typ B) sa vypĺňa odsek XII, identifikačné číslo (IČO) a názov organizácie, ktorej chcete poskytnúť 2 % z daní.

Dar od fyzickej osoby

Ako fyzická osoba môžete tiež dobrovoľne prispieť ľubovoľnou sumou. Nie sú k tomu potrebné žiadne špeciálne doklady, v účele platby stačí uviesť, že ide o dar.

IBAN: SK38 8330 0000 0023 0088 0731
Názov banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SWIFT (BIC) код: FIOZSKBAXXX
Adresa banky: Dunajská 1, 811 08 Bratislava, Slovensko

Právnická osoba

Každá právnická osoba môže odviesť 1 % z dane z príjmov dobrovoľníckej organizácii.

Ak spoločnosť v príslušnom zdaňovacom období venovala dobročinnej organizácii aspoň 0, 5 % z dane z príjmov, môže darovať 2 % z dane z príjmov.

K tomu sa v daňovom priznaní právnickej osoby vyplní VI. Časť daňového priznania.

Dar od právnickej osoby

Ako právnická osoba môžete tiež prispieť ľubovoľnou sumou. V tomto prípade už budete musieť podpísať darovaciu zmluvu.

Názov: Nadácia Aľony Kurotovej
Právna forma: Nadácia
Adresa sídla: Panónska cesta 3604/17, 851 04 Bratislava-Petržalka
Registračné číslo (IČO): 42363683
DIČ: 2120048359