INTEGRÁCIA
DETÍ A DOSPELÝCH
Z UKRAJINY

Ako všetkých, tak aj nás v Nadácií zmenila ruská agresia na Ukrajine. Od jej prvých dní sme všetky kapacity, zdroje a kontakty venovali pomoci jej ťažko skúšaným obyvateľom, ktorých vojna vyhnala z domova. Už prvý vojnový weekend sme strávili na hraniciach v Ubli a od toho času sme sa na niekoľko mesiacov nezastavili. Na chvíľu sme museli zabudnúť na naše pôvodné poslanie, ktorým bola hlavne individuálna pomoc so vzdelaním pre Ukrajincov (hlavne z dočasne okupovaných území) na Slovensku.

Začali sme vytvorením úžasného teamu dobrovoľníkov (spoločne s Medzinárodnou asociáciou lekárov a zdravotníkov na Slovensku) a spravovaním telegramového účtu MALnS/NadaciaAK – Každý z nás môže pomôcť.

Našou najväčšou výhodou boli kontakty a možnosť komunikovať v ukrajinskom resp. ruskom jazyku, čo bolo hlavne v počiatočnom štádiu kľúčové. Mesiace sme teda vozili odídencov z hraníc (hlavne choré deti a starých ľudí), hľadali sme pre nich ubytovanie, pomáhali s vybavovaním formalít na úradoch, hľadali miesta v školách a škôlkach či zbierali a rozvážali oblečenie, potraviny, lieky a hygienické potreby. Na tomto mieste chceme všetkým dobrovoľníkom, či už u nás pracovali niekoľko hodín alebo mesiacov, poďakovať za pomoc dobrej veci.

Keď sa situácia čiastočne stabilizovala, nechali sme väčšinu týchto činností organizáciám, ktoré majú tento typ pomoci v hlavnej náplni a vrátili sme sa k tomu, čo vieme najlepšie, k deťom, ich integrácií a vzdelávaniu. V tej chvíli sme tiež pochopili, že pomoc nebude individuálna ale našou ambíciou je pomôcť všetkým deťom (a tým aj ich matkám) integrovať sa do našej spoločnosti prostredníctvom vzdelania a školskej dochádzky. V daný moment bola k dispozícií práve dokončená Séria učebníc pre deti cudzincov, ktorú sme chceli dostať k čo najväčšiemu počtu detí, nakoľko sme chápali, že znalosť jazyka je pre tieto deti bránou k vzdelávaniu na Slovensku. Keď nás v tomto bohužiaľ nepodporil štát, rozhodli sme sa zabezpečiť prostriedky na ich tlač z vlastných zdrojov. Na tento účel sme oslovili množstvo potenciálnych darcov a nakoniec sa nám podarilo vyzbierať takmer 150.000 euro, ktoré sme všetky použili na tlač a distribúciu týchto, tak potrebných knižiek. Tu patrí naša neskutočná vďaka všetkým našim darcom, v prvom rade Nadácií EPH, ktorá nám na tento účel venovala 135.000 euro.

Dnes sa situácia čiastočne zlepšila prijatím nového štátneho vzdelávacieho programu, v rámci ktorého boli schválené aj štandardy slovenčiny ako cudzieho a druhého jazyka. Preto naše knižky 12.5.2023 ziskali doložku učebníc, čo bolo od začiatku cieľom celého projektu. Takto si už budú môcť učebnice objednávať všetky školy a knižky sa tak dostanú hlavne do rúk detí ukrajinských odídencov, ktorí ich nutne potrebujú a dufame čoskoro.

Ako nadácia sme tiež začali spolupracovať s Digitálnou koalíciou Slovenska na projekte Digitálny žiak do ktorého sa môžu zapájať aj ukrajinskí žiaci a študenti.

Našim konečným cieľom je tak dostať do slovenských škôl čo najviac ukrajinských detí a zmeniť súčasnú nepriaznivú situáciu, keď do škôl chodí len tretina z nich. Tu je viac informácii či je integracia dobra a prečo >>>


Čaká nás teda ešte veľa práce, ale tak ako vždy prijímame aj túto výzvu.