Séria učebníc
pre deti cudzincov

Nadácia Alony Kurotovej (ďalej aj len „Nadácia AK“) sa rozhodla finančne podporiť jedinečný projekt série učebníc pre deti cudzincov. Jedná sa o unikátny projekt jazykovej školy iCan, ktorá spolu s partnermi pripravila sériu učebníc slovenčiny pre deti cudzincov. Je to výsledok trojročného snaženia celého kolektívu autorov a ilustrátorov.

Vzhľadom na situáciu spôsobenú inváziou ruských vojsk na Ukrajinu, ktorá vyvolala aj na území Slovenska niekoľkonásobne vyšší príliv utečencov, bohužiaľ hlavne z ťažko skúšanej Ukrajiny, a to najmä žien a detí v školskom a predškolskom veku, vznikla urýchlená potreba integrovania týchto utečencov do spoločnosti a tým aj zabezpečenia ich vzdelania. Takáto integrácia je možná len zabezpečením, aby všetky deti cudzincov mali na Slovensku prístup k plnohodnotnému vzdelaniu, čo je realizovateľné len prostredníctvom zvládnutého slovenského jazyka.

Doterajšia absencia dostatočného množstva kvalitných učebníc slovenského jazyka pre deti cudzincov, či už na prvom stupni základných škôl alebo v predškolskom veku, spôsobuje, že napriek zaradeniu detí do slovenských škôl a škôlok, a s príchodom nového školského roka ich bude niekoľkonásobne viac, nie je možné zvoliť rovnakú koncepciu vzdelávania slovenského jazyka pre deti cudzincov.

Učebnice vznikli v rámci programu Erasmus+ Slovenčina pre deti cudzincov - pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike, pod dozorom hlavného koordinátora iCan jazyková škola, akreditovaná v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu pre Bratislavu a Košice, ktorá na programe spolupracovala so štyrmi partnermi - Czech & Slovak Club Birmingham, Petit Slavik Paríž, vzdelávacie centrum v Dubline a Štátnym pedagogickým ústavom. Ide nielen o samotné učebnice ale aj pracovné zošity, slovník a obrázkovú publikáciu so základnou slovnou zásobou.

Napriek evidentnej celospoločenskej potrebe takýchto učebníc, nie je možné z dôvodu obmedzení, vyplývajúcich najmä zo zdĺhavého procesu obstarávania ako aj iných legislatívnych podmienok, zabezpečiť rýchlu distribúciu učebníc deťom migrantov zo štátnych zdrojov. Z tohto dôvodu sa Nadácia AK rozhodla zaregistrovať verejnú zbierku, z ktorej by sa financovala urýchlená tlač a následná distribúcia učebníc tým, ktorí ju práve v týchto dňoch tak veľmi potrebujú. V rámci tejto zbierky môžu jednotlivý darcovia podľa vlastného uváženia prispieť na ľubovoľný počet učebníc, ktoré budú následne distribuované v rámci Slovenska.

Cena jednotlivých učebníc je stanovená len nákladmi na ich tlač a distribúciu, bez akéhokoľvek profitu Nadácie AK.

Cena sa tak skladá z nasledovných položiek:
✔ Náklady na tlač (v prípade použitia promo kódov sa poplatok automaticky odpočíta)
✔ Náklady na skladovanie
✔ Náklady na balenie
✔ Náklady na distribúciu
✔ Administratívny poplatok koordinátorovi