Štipendijný program
"Krok za krokom"

Pri presťahovaní sa na Slovensko z inej krajiny sa ľudia stretávajú s mnohými ťažkosťami. S cieľom pomôcť deťom zo zahraničných rodín, ktoré prišli na Slovensko a plánujú tu zostať, charitatívna Nadácia Alony Kurotovej ("Nadácia AK") otvára bezplatný charitatívny kurz slovenského jazyka pre deti.
 • Viac informácií o kurze:
  1. kurzy sa budú konať v priestoroch školy iCan School;
  2. vyučujúci kurzov – učitelia jazykovej školy iCan School so skúsenosťami s vyučovaním školákov a predškolákov;
  3. vyučovanie 2 krát týždenne cez víkend v doobedňajších hodinách;
  4. skupina sa skladá maximálne zo 7 žiakov;
  5. úroveň ovládania jazyka – začiatočník alebo mierne pokročilý;
  6. na zápis do kurzu je potrebný súhlas komisie Nadácie АК.
 • Podmienky účasti v programe:
  1. program pre deti predškolského a školského veku od 3 do 15 rokov vrátane;
  2. obaja rodičia sú cudzinci;
  3. rodina prišla na Slovensko nie skôr ako 1. januára 2017;
  4. dieťa bude navštevovať štátnu materskú alebo základnú školu v školskom roku 2018 – 2019;
  5. študenti kurzov budú vybraní komisiou Nadácie АК na základe splnenia stanovených kritérií;
  6. výberový proces prebieha na základe vyplnenej žiadosti s prílohami obsahujúcimi kópie požadovaných dokumentov (povolenie na pobyt obidvoch rodičov a dieťaťa, opis jazykovej prípravy dieťaťa a vzdelávacích plánov do budúcnosti vo forme motivačného listu podpísaného jedným z rodičov). Žiadatelia o charitatívny kurz vypĺňajú žiadosť len po časť – Dosiahnuté vzdelanie.
 • Žiadosti o charitatívny kurz pre deti budú prijímané počas celého obdobia trvania kurzu. Žiaci budú zaraďovaní do kurzu aj priebežne, po splnení stanovených kritérií, na základe výberu komisiou Nadácie AK.