Nadacia AK blog

Zdravotné prehliadky v Košiciach: začiatok 3. júna

S radosťou oznamujeme, že zdravotné prehliadky v rámci pilotného projektu „Digitálna zdravotná prehliadka pre deti z Ukrajiny“, ktorý podporila Nadácia Alony Kurotovej sa začnú už 3. júna v meste Košice. Momentálne je k dispozícii 320 voľných slotov a vyzývame rodičov a opatrovníkov, aby čo najskôr zaregistrovali svoje deti, aby využili túto jedinečnú príležitosť.

Proces a podmienky účasti

Cieľom projektu „Digitálna zdravotná prehliadka pre deti z Ukrajiny“ je zabezpečiť kvalitné kontroly pomocou najmodernejších telemedicínskych prostriedkov a poskytnúť oficiálne lekárske potvrdenia pre ukrajinské deti, ktoré sú od 1. septembra 2024 nevyhnutné pre návštevu školských zariadení na Slovensku, čím sa zlepšuje ich integrácia a pohoda v novom sociálnom a vzdelávacom prostredí.

Účastníci: Deti a mládež vo veku od 6 do 18 rokov, ktoré nemajú zmluvu so slovenským pediatrom.

Počas zdravotnej prehliadky vám môže byť poskytnutá aj možnosť uzatvoriť zmluvu s pediatrom Fakultnej nemocnice v Košiciach, ak sú voľné miesta.

Momentálne je otvorená registrácia do jedného bodu vykonávania zdravotných prehliadok, ktorý sa nachádza v Košiciach, kde je k dispozícii 320 voľných slotov. Pracujeme aj na otvorení ďalšieho bodu v Bratislave. Bez ohľadu na mesto pobytu na Slovensku je registrácia otvorená pre všetky ukrajinské deti spĺňajúce podmienky účasti v projekte.

Registrácia

Rodičia a opatrovníci sa môžu oboznámiť s detailmi projektu a podmienkami účasti na oficiálnom webe.

REGISTRÁCIA NA PREHLIADKU

Ponáhľajte sa, počet miest je obmedzený! Zaregistrujte sa dnes, aby vaše deti mohli využiť všetky výhody tohto projektu.