Darovacie zmluvy


Darovacia zmluva

Pre: Mestská inštitúcia "Verejná knižnica Užhorod" Mestského úradu Užhorod
Čo: 15 učebníc "Aha, slovenčina!" a
15 učebníc "Slovenský jazyk a literatúra v škole"
Účel: výučba slovenského jazyka pre deti školského veku v rámci kurzov slovenského jazyka iCan school.

Darovacia zmluva

Pre: Mestská inštitúcia "Zakarpatská regionálna knižnica pre deti a mládež" Zakarpatskej oblastnej rady
Čo: 15 učebníc "Aha, slovenčina!" a
15 učebníc "Slovenčina a literatúra v škole".
Účel: výučba slovenčiny pre deti školského veku v rámci kurzov slovenského jazyka v škole iCan.