Panónska cesta 17, 851 01 Bratislava,
Slovenská republika
E-mail: Nadacia@NadaciaAK.sk
Tel.: +421 917 894 487
Skype: Nadacia AK
  • CV Alona Kurotova
  • CV Iveta Tunegova
  • Zmluva o poskytnutí finančného daru