Podujatie zamerané na zlepšenie postavenia

ukrajinských odídencov na Slovensku

Systémové zlepšenia

pre rodiny prichádzajúce z Ukrajiny

7.septembra 2023

Včera sme spolu s našimi partnermi Digitálna koalícia
a TrustWomen, zrealizovali veľmi úspešné (podľa všetkých reakcií zúčastnených) a potrebné podujatie zamerané
na zlepšenie postavenia ukrajinských odídencov
na Slovensku. Podujatie bolo zamerané hlavne na oblasť vzdelávania v súvislosti so spustením projektu Ukrajinsky žiak a zamestnania resp. podnikania.
Hlavným cieľom bola predovšetkým výmena skúseností, koordinácia činností ale tiež aj priama diskusia
so zástupcami štátnych orgánov a ministerstiev. Tento cieľ sa nám podarilo naplniť aj účasťou pánov Miroslava Denciho z MZV SR, ktorý je zároveň externým poradcom predsedu vlády pre obnovu Ukrajiny a Mateja Sapáka
z MŠ SR, ktorý je zodpovedný za problematiku vzdelávania ukrajinských odídencov na Slovensku. Okrem nich
sa podujatia za Digitálnu Koalíciu zúčastnil Výkonný projektový manažér pán Pavol Šedo.

O úvodné slovo a privítanie účastníkov sa podelili Eva Valovská z TrustWomen a Alona Kurotová z Nadácie AK. Nasledoval prvý blok stretnutia kde boli prezentácie jednotlivých neziskových organizácií, ich vízie a plány
do budúcnosti spolu s popisom problémov s ktorými sa
pri svojej práci stretávajú.
V tejto časti postupne vystúpili :
• Miriam Ngombe - Manažérka programu šírenia povedomia v o.z. Mareena
• Miroslava Mittelmannová - Programová riaditeľka Ligy za ľudské práva
• Lýdia Hric Machová - Zakladateľka iniciatívy “Badíci pre Ukrajincov“
• Martin Takács - Odborný poradca Centra podpory Bratislavskej arcidiecéznej charity
• Ekaterina Pleshanová - Predsedkyňa správnej rady Nadácie AK
• Eva Valovská - Zakladateľka TrustWomen
• Ľudmila Jakubíková a Oksana Krasniková z Ligy za duševné zdravie
• Ľudmila Vrbická - zakladateľka a riaditeľka – Ukrajinsko-slovenskej iniciatíva (USI)
a Ukrajinského Inštitútu
Nasledoval blok venovaný vzdelávaniu, kde pán Matej Sapák z MŠ SR v podrobnej prezentácií priblížil súčasný stav a problémy vzdelávania odídencov z Ukrajiny spolu s načrtnutím riešení problému do budúcnosti . Práve táto prezentácia sa stala jednou z tém nasledovnej panelovej diskusie a celkove to bol jeden z najucelenejších dokumentov k tejto téme od začiatku ruskej vojny
na Ukrajine.

V druhej časti tohto bloku Angelika Kyrychuk detailne predstavila aktuálne spustený projekt Ukrajinský žiak, ktorý zastrešuje Digitálna koalícia a cieľom ktorého je prostredníctvom dotácie na zabezpečenie nákupu digitálneho zariadenia uľahčiť štúdium ukrajinských detí
na Slovensku a tým aj ich rýchlejšiu adaptáciu v novom prostredí.
Jednou z najzaujímavejších častí podujatia bola panelová diskusia, kde na strane zástupcov ukrajinskej komunity na Slovensku sedela pani Ľudmila Vrbická a „štát“ zastupovali páni Miroslav Denci , Matej Sapák a Pavol Šedo.

V závere podujatia ešte prezident Ukrajinsko-slovenskej podnikateľskej agentúry pán Dmytro Konyshev odprezentoval možnosti podnikania pre Ukrajincov žijúcich na Slovensku aj s víziami zlepšenia celého procesu.

Celé podujatie však nebolo len o samotných vystúpeniach účastníkov, ale tiež neformálnej diskusií zúčastnených a výmene skúseností, názorov a kontaktov.
Aj takto chceme ako spoluorganizátor ešte raz poďakovať našim partnerom Digitálna koalícia
a TrustWomen a tiež všetkým účastníkom podujatia.

FOTO Z PODUJATIA

HLÁSENIA

SYSTÉMOVÉ ZLEPŠENIA PRE RODINY PRICHÁDZAJÚCE Z UKRAJINY

Úvodne slova
Pozrieť video
Eva Valovská

Zakladateľka a CEO TrustWomen
Pozrieť video
Lýdia Hric Machová

Zakladateľka iniciatívy Buddíci pre Ukrajincov
Pozrieť video
Ing. Ekaterina Pleshanova

Predseda Správnej rady Nadacia AK
Pozrieť video
Ľudmila Verbická

Zakladateľka verejných organizácií USI a Ukrajinský inštitút
Pozrieť video
Miriam Ngombe

Manažérka programu šírenia povedomia v o.z. Mareena
Pozrieť video
Pavol Šedo

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR
Pozrieť video
Martin Takács

Odborný poradca Centra podpory Bratislavská arcidiecézna
Pozrieť video
Miroslava Mittelmannová

Programová riaditeľka Ligy za ľudské práva
Pozrieť video
Ľudmila Jakubíková a Oksana Krasniková

Liga za duševné zdravie
Pozrieť video
Dmytro Konyshev

Prezident Ukrajinsko-Slovenskej Biznis Agentúry | USBA
Pozrieť video
Matej Sapák

Ministerstvo školstva SR
Pozrieť video
DISKUSIA:
ČO BY SA DALO ROBIŤ LEPŠIE A KDE MÁME PRIDAŤ?
Pozrieť video

PARTNERI PODUJATIA