podujatie spojené s panelovou diskusiou

Systémové zlepšenia

pre rodiny prichádzajúce z Ukrajiny

7. septembra 2023

Konferenčná sála biznis centra

myhive Vajnorská Tower 1

 • Cieľ podujatia
  Cieľom podujatia je predstaviť systémové riešenia, ktoré sa podarilo zaviesť na Slovensku od vypuknutia vojny pre odídencov v nasledujúcich oblastiach:

  • zamestnávanie,
  • školská dochádzka,
  • podnikanie.

  Pozvané neziskové a mimovládne organizácie a médiá budú mať možnosť zhromaždiť a dostať všetky informácie v kocke, dozvedieť sa o pripravovaných zmenách z prvej ruky alebo nastoliť ešte nevyriešené otázky, ktoré prinášajú bariéry vo vyššie uvedených témach.

  Preklad do ukrajinského jazyka bude zabezpečený len pre pripojených online.

MODERÁTOR

 • Ing. Marian Neradný

  CEO

  Med-Integro s.r.o.

SPÍKRI

 • Eva Valovská

  Zakladateľka a CEO

  TrustWomen

 • Ľudmila Verbická

  Zakladateľka verejných organizácií

  Ukrajinsko-Slovenská iniciatíva (USI) a Ukrajinský inštitút

 • Miroslava Mittelmannová

  programová riaditeľka

  Liga za ľudské práva

 • Oksana Krasniková

  projektová manažérka / U4U

  Liga za duševné zdravie

 • Ing. Ekaterina Pleshanova

  predseda Správnej rady

  Nadacia AK

 • Lýdia Hric Machová

  zakladateľka iniciatívy

  Buddíci pre Ukrajincov

 • Matej Sapák

  zástupca zodpovedný za Ukrajinu

  Ministerstvo školstva SR

 • Doc. Anzhelika Kyrychuk, PhD

  asistentka projektového manažéra

  "Ukrajinského žiaka"

 • Dmytro Konyshev

  prezident Ukrajinsko-Slovenskej Biznis Agentúry | USBA

PROGRAM

1
Ako pomáhajú Ukrajincom neziskový sektor a medzinárodné organizácie
10:00 - 11:00
2
Ako pomáhajú Ukrajincom rezort školstva a UNICEF
11:00 - 12:00
3
Zamestnávanie a podnikanie pre Ukrajincov
12:00 - 13:00
4
Diskusia: Čo by sa dalo robiť lepšie a kde máme pridať?
13:00 - 14:00
ORGANIZÁTORI PODUJATIA
 • Trust Women funguje ako organizácia od roku 2018, kedy svojim prvým podujatím na tému Ženy v biznise odštartovala otváranie citlivých tém v kontexte rovnosti pohlaví. Postupne sa podpísala pod niekoľko networkingových podujatí na pôde americkej ambasády, školení a podujatiach Ženy v politike s čestnou hosťkou Zuzanou Čaputovou alebo v zdelávacích aktivít pre osobnostný rozvoj žien, napríklad Stage je tvoj. Rovnako vytvorila uzavretú komunitu žien v biznise, ktoré si navzájom vytvorili hodnotné pracovné vzťahy založené na dôvere a podpore. TrustWomen sa počas covidového obdobia začala venovať aj duševnému zdraviu matiek a otcov a otázkam rodičovstva v kampani #S DEŤMI TU A TERAZ.

  Po prepuknutí vojny na Ukrajine sme pomáhali ukrajinským komunitám začleniť sa do spoločnosti a uľahčiť im priebeh mnohých praktických krokov nevyhnutných k štartu života na Slovensku. OZ funguje najmä v Bratislave, odprezentovalo sa aj New Yorku, Paríži alebo Budapešti.

  eva.valovska@trustwomen.eu
  www.trustwomen.eu
  +421 907 627 178
 • Nadácia Alony Kurotovej vychádza z presvedčenia, že kvalitne vzdelanie je tá najlepšia investícia pre mladého človeka. Bohužiaľ ale nie v každom štáte je dostupné. Práve preto poslaním Nadácie AK je podpora mladých ľudí, prichádzajúcich zo zahraničia na Slovensko, a pomôc v ich ceste k sebarozvoju, čo určite prispieva k budovaniu znalostnej a vedomostnej ekonomiky, založenej na rozvoji ľudských zdrojov.

  Nadacia@NadaciaAK.sk
  +421 905 460 194
PARTNERI
 • Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je iniciatíva s národnou pôsobnosťou založená na podnet Európskej komisie v rámci politiky Digital Skills and Jobs Coalition. Jej poslaním je zlepšovanie digitálnych zručností na Slovensku. Organizácia vznikla v roku 2017 na podnet Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. DK v súčasnosti združuje viac ako sto členov – kľúčových stakeholderov v oblasti vzdelávania a IKT na Slovensku. Členovia vstupujú do Digitálnej koalície dobrovoľne a bezplatne formou pristúpenia k Memorandu členov Digitálnej koalície súčasne s prijatím hodnotných záväzkov na zvládnutie dopadov Industry 4.0 na ľudské zdroje – digitálnu transformáciu spoločnosti (do roku 2020) a aktivitami a odbornými príspevkami podporujúcimi zvyšovanie digitálnych zručností.

  www.digitalnakoalicia.sk
Zadajte svoju e-mailovú adresu
ak máte záujem zúčastniť sa podujatia
prezenčne alebo online.
Pošleme vám pripomienku a/alebo odkaz na online účasť.
Kliknutím na tlačidlo súhlasíte so spracovaním osobných údajov a súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov