Nadácia Alony Kurotovej - bezplatná výučba Slovenčiny pre cudzincov v Košiciach
Od doby COVID-19 sa činnosť Nadácie AK celkom zmenila. Od vzniku Nadácie v roku 2014 sme sa venovali najmä vzdelávaniu cudzincov z tretích krajín, ktorí pochádzali z chudobných rodín ci z domovov pre deti, ktoré ostali bez opatery rodičov.
Tento rok 2022 nám priniesol aj to čo, sme všetci nečakali, - vojnu na Ukrajine a a nasledujúci prílev cudzincov utečencov na územie Slovenska. Nadácia Alony Kurotovej sa začala venovať podpore jazykovému vzdelaniu Ukrajincov na Slovensku ako deti tak aj dospelých.
Kosice Peace Marathon
Rozcvička tímu “iCan” a "NadaciaAK" pred otvorením jazykovej školy v Košiciach sa vydarila!
Zúčastnili sme sa Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach a teraz naberáme sily a pripravujeme sa na tento nezabudnuteľný deň.
Jazyková škola iCan vyučuje slovenčinu ako cudzí jazyk už aj v Košiciach | Spravy telKE
Jazyková škola iCan v Košiciach od septembra 2022
Preto začiatkom októbra 2022 Nadácia AK poslala svojich dobrovoľníkov podporiť otvorenie jazykovej školy iCan School v Kosiciach. Na otvorení školy dobrovoľníci od Nadácie AK vysvetľovali cudzincom, utečencom z Ukrajiny aké sú možnosti účasti na jazykových kurzoch bezplatne, napríklad s podporou uradu prace.
Taktiež na podujatí, Nadácia AK podporila šírenie informácii o učebniciach slovenčiny pre deti cudzincov a krajanov „Aha, Slovenčina!”. Učebnice sú veľmi nápomocne pre ukrajinské deti na slovenských školách. Školy si učebnice môžu objednať pre ukrajinské deti z použitím zdrojov od štátu.
Ako výsledok činnosti dobrovoľníkov pri otvorení školy v Košiciach vidíme otvorenie niekoľkých skupín s financovaním od úradu prace, teda uchádzači majú kurz zadarmo.

05.10.2022