Projekt #PohybSpaja
bol ukončený

Ukrajinsko-slovenský športovo-spoločenský projekt #PohybSpaja, ktorý prebiehal od 1. 7. do 30. 9. 2023, sa skončil. Projekt bol realizovaný v rámci spolupráce s rôznymi neziskovými organizáciami.

Partneri, ktorí celý čas podporovali projekt: ActivityPoint - organizácia, ktorá má vlastnú aplikáciu na vyhľadávanie miest na cvičenia v Bratislave, iCanSchool - akreditovaná jazyková škola, Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku, USBA - ukrajinsko-slovenská biznis agentúra.

Naši výhercovia, ktorým blahoželáme, sú: beh - Ivan Šikunov, získal bežecké hodinky a možnosť ísť na maratón do Košíc, fitness - Violetta a Eugenia, dostali možnosť vybrať si športové oblečenie od partnerského obchodu Double Red a freestylové kolobežky od sponzora ActivityPoint.

Projekt #PohybSpaja zahŕňal päť častí fyzickej aktivity:

Beh - ktorému sa venuje zakladateľka a realizátorka projektu #PohybSpaja Alona Kurotová. Tréning viedol skúsený ultramaratónec a tréner Eugen, ktorý účastníkov podporoval, sledoval pri cvičení, ukazoval správne prevedenie fyzických cvičení a dával pokyny k tréningu, ďakujeme!

Workout - myšlienka športového pohybu a zjednotenia sa realizovala aj napriek dažďu, vysokým teplotám v lete, studenému vetru a komárom. Vyjadrujeme poďakovanie organizácii ActivityPoint a jej zakladateľovi Vladimírovi, za spoluprácu na tomto projekte a tiež slovenským trénerom za úspešné a efektívne tréningy.

Mimochodom, každú stredu o 19:00 pokračuje tréning "Workout" pod záštitou rôznych trénerov. Viac informácií nájdete na stránke ActivityPoint.

Kráčaj a rozprávaj! - prechádzky, ktoré boli zamerané na rozvoj vedomostí v slovenskom jazyku, zvýšenie pohybovej aktivity v prostredí prírody, zlepšenie logického myslenia pri rozprávkach alebo pri príbehoch ukrajinskej alebo slovenskej osoby o úspešnom budovaní života.

Fitness tréningy - sa konali pod záštitou inštruktorky Natálie, ktorá sa stala pre dievčatá symbolom podpory, poradila a ukázala im správne vykonávanie fyzických cvičení. Každý sobotný tréning bol zaujímavý a nezabudnuteľný!

Diskusie - motivácia k správnemu a efektívnemu športovaniu, účastníci sa dozvedeli viac o pohybe a športe, rozprávali sa v slovenčine s lektormi, zlepšovali si svoje vedomosti.


Ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí sa zapojili do športových aktivít v rôznych častiach projektu - #PohybSpaja.