Trust Women
Trust Women funguje ako organizácia od roku 2018, kedy svojim prvým podujatím na tému Ženy v biznise odštartovala otváranie citlivých tém v kontexte rovnosti pohlaví. Postupne sa podpísala pod niekoľko networkingových podujatí na pôde americkej ambasády, školení a podujatiach Ženy v politike s čestnou hosťkou Zuzanou Čaputovou alebo vzdelávacích aktivít pre osobnostný rozvoj žien, napríklad Stage je tvoj. Rovnako vytvorila uzavretú komunitu žien v biznise, ktoré si navzájom vytvorili hodnotné pracovné vzťahy založené na dôvere a podpore. Trust Women sa počas covidového obdobia začala venovať aj duševnému zdraviu matiek a otcov a otázkam rodičovstva v kampani #S DEŤMI TU A TERAZ.

Po prepuknutí vojny na Ukrajine pomáhali ukrajinským komunitám začleniť sa do spoločnosti a uľahčiť im priebeh mnohých praktických krokov nevyhnutných k štartu života na Slovensku. OZ funguje najmä v Bratislave, odprezentovalo sa aj New Yorku, Paríži alebo Budapešti.

V rámci podpory integrácie ukrajinských detí do školského systému Slovenskej Republiky a ich povinnej školskej dochádzky Trust Women sa rozhodol poskytovať potrebné informácie a podporu práve matkám, na ktorých takéto rozhodnutie stojí a to a preto je dôležitým partnerom pre Nadaciu Alony Kurotovej.