IV. kongres Parlamentu detí a mládeže : dojmy
Dojmy zo IV. kongresu Parlamentu detí a mládeže boli mimoriadne pozitívne. Na podujatí sa zišlo viac ako sto mladých aktivistov vo veku od 13 do 26 rokov, ktorí sa aktívne zapojili do diskusie o dôležitých otázkach týkajúcich sa ich vzdelávania a spoločenského života.
Jedným z najdôležitejších momentov bola možnosť ukrajinských detí podeliť sa o svoje skúsenosti a výzvy v slovenských vzdelávacích inštitúciách. Tým sa medzi účastníkmi vytvorila jedinečná atmosféra dôvery a vzájomného porozumenia.

Dôležitým aspektom kongresu bola možnosť účastníkov podeliť sa o svoje skúsenosti a nápady, ako aj spoznať nové spôsoby spolupráce a výmeny poznatkov. Mladí ľudia sa nielen aktívne zapájali do diskusií, ale prezentovali aj rôzne prezentácie o kultúre a tradíciách Ukrajiny, ktoré vzbudili záujem a radosť všetkých prítomných.
Prezentácia poradkyne komisára (ombudsmana) pre ochranu práv detí na Slovensku Alony Kurotovej
Mladí účastníci preukázali vysokú úroveň komunikačných zručností a hlboké porozumenie aktuálnym otázkam súčasnej spoločnosti. Slovenské úrady a hostia z rôznych ministerstiev s veľkou pozornosťou počúvali názory a podnety mladých ľudí, vďaka čomu bola diskusia produktívnejšia a konštruktívnejšia. To dokazuje dôležitosť a hodnotu hlasu každého človeka bez ohľadu na jeho vek alebo spoločenské postavenie.

IV. kongres Parlamentu detí a mládeže bol žiarivým príkladom toho, ako môžu mladí ľudia vyjadrením svojich názorov a túžob ovplyvniť formovanie budúcnosti.