Prvé vydanie

Kurz slovenského jazyka pre deti

v Užhorode

Tohtoročný Deň detí bol výnimočným dňom pre desiatky ukrajinských detí, ich rodičov a učiteľov.


V užhorodskej knižnici si v slávnostnej atmosfére prevzali osvedčenia o absolvovaní kurzu slovenského jazyka a dozvedeli sa o ďalších krokoch a možnostiach pokračovania v štúdiu na Slovensku.

Dňa 1.6.2023 sa v Užhorodskej verejnej knižnici s podporou Nadačného fondu Alony Kurotovej uskutočnila slávnostná promócia prvého kurzu slovenského jazyka, ktorý realizovala jazyková škola iCan akreditovaná na Slovensku.

Štatistika

Celkový počet žiadostí: 182
Vybrané: 3 skupiny (40 osôb), 30 bezplatne, 10 s 50% zľavou
Účasť: 87,5 %
Úspešne ukončených: 35 študentov
Priemerný výsledok záverečného testu: 21 bodov z 25 možných

Spätná väzba

Spätná väzba študentov na kurz slovenského jazyka
Vyučujúca: Ph. Budnikova Olesya Tomashevna
Odborná asistentka, Katedra slovenskej filológie,
Užhorodská národná univerzita
Spätná väzba študentov na kurz slovenského jazyka
Vyučujúca: Bank Karolina Andreevna
Recenzie kurzu slovenského jazyka
Vyučujúca: Veronika Vasiljevna Sabo
Asistentka na Katedre slovenskej filológie
Užhorodská národná univerzita

Prezentácia

Počas podujatia boli absolventom kurzu nielen odovzdané certifikáty, ale boli im položené aj náhodné otázky v slovenčine, o ktorých ani učitelia nevedeli. Po získaní premyslených, nepripravených odpovedí sa zástupcovia Nadačného fondu AK presvedčili, že vzdelávanie bolo na dostatočne vysokej úrovni a deti, ak by chceli, by mohli dobre pokračovať v štúdiu na školách a univerzitách na Slovensku.

Hostia

Podujatie navštívil primátor mesta Užhorod — Bohdan Andrejev. Zablahoželal deťom k absolvovaniu kurzu a ku Dňu detí, poďakoval zástupcom iCan, Nadácie AK a prítomným učiteľom za zorganizovanie štúdia slovenského jazyka a vyjadril nádej na ďalšiu spoluprácu.

Bolo príjemné vidieť na promócii ďalších významných hostí, medzi nimi aj:
Artem Pogorelov — zástupca starostu mesta Užhorod,
Juliana Bokochova — vedúca oddelenia pre presťahovanie podnikov na mestskom úrade v Užhorode,
Ľudmila Michajlovna Lenartova — vedúca riadenia «Užhorodská verejná knižnica»,
Alla Leonidovna Chernobuk — vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Užhorode,
Yana Dudash — predsedníčka Zakarpatskej regionálnej spoločnosti slovenských žien "Dôvera",
Valentina Dmitrievna Chika - vedúca verejnej detskej knižnice.

Darčeky

Jednou z príjemných tradícií bola výmena darčekov. Tentoraz Nadácia AK spolu s vydavateľstvom Elist doplnila regály dvoch knižníc knihami v slovenskom jazyku. Užhorodská verejná knižnica a Zakarpatská oblastná knižnica pre deti a mládež majú teraz čo čítať v slovenčine.
Na záver oficiálnej časti podujatia zástupcovia AK Foundation, školy iCan a Ukrajinsko-slovenskej obchodnej agentúry v neformálnej atmosfére diskutovali s učiteľmi o plánoch na zlepšenie a organizáciu ďalších prúdov kurzu slovenského jazyka pre deti v Užhorode.
Надеемся на продолжительное, всестороннее и плодотворное сотрудничество.
Rád by som vyjadril svoje najhlbšie poďakovanie: škole iCan, ukrajinsko-slovenskej obchodnej agentúre, mestskej rade Užhorod a tiež: tímu učiteľov pod vedením Olesy Tomashevny Budnikovej za pomoc pri realizácii projektu.

Tešíme sa na dlhodobú, komplexnú a plodnú spoluprácu.

02.06.2023